اختلاف حجت نیست

امام ابنُ عبدِ البرِّ رحمه الله می فرماید:

«وقد أجمعَ المسلمونَ أنَّ الخلافَ لیس بحُجَّهٍ، وأنَّ عندَه یلزَمُ طلبُ الدلیلِ والحُجَّهِ؛ لِیَتبیَّنَ الحقُّ منه.”»

[ التمهید (١/ ١۶۵)]

ترجمه: «مسلمان بر این امر اجماع دارند که اختلاف حجت نیست، و به هنگام وقوع اختلاف دلیل و حجت خواسته می شود، تا اینکه حق روشن گردد.»

مقاله پیشنهادی

آیا شما را از چیزی که از صدقه و روزه بهتر است با خبر نسازم

صحابی بزرگوار ابو دردا همواره می‌گفت: «أَلَا أُحَدِّثُکُمْ بِما هُوَ خَیرٌ لَکُم مِنَ الصِّدَقَهِ والصِّیامِ؟ …