اختلاط زن و مرد

امام ابن تیمیه رحمه الله فرمود:
اختلاط و همنشینی مردان و زنان به  منزله اختلاط و در آمیختن آتش جهنم است.

مقاله پیشنهادی

برخی از شیوه­های‌ سلف برای حفاظت حدیث نبوی

برخی از شیوه­های‌ سلف برای حفاظت حدیث نبوی، از این قرار است: پایبندی به بیان …