اثر نشناختن جاهلیت

امیر مؤمنان عمر بن خطاب رضی الله عنه فرموده اند:

إنَّمَا تُنْقَضُ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَهً عُرْوَهً إذَا نَشَأَ فِی الْإِسْلَامِ مَنْ لَمْ یَعْرِفْ الْجَاهِلِیَّهَ ✨

هنگامی که در (دینمان) اسلام مردمانی پیدا شوند که جاهلیت را نشناسند، پس رشته هاى ریسمان محکم اسلام یکی یکی از بین می رود.

مراجع:
المصدر: صحیح الجامع الصفحه أو الرقم: ۵۰۷۵
المصدر: صحیح الموارد الصفحه أو الرقم: ۲۱۶
المصدر: الصحیح المسند الصفحه أو الرقم: ۴۹۰

مقاله پیشنهادی

آیا شما را از چیزی که از صدقه و روزه بهتر است با خبر نسازم

صحابی بزرگوار ابو دردا همواره می‌گفت: «أَلَا أُحَدِّثُکُمْ بِما هُوَ خَیرٌ لَکُم مِنَ الصِّدَقَهِ والصِّیامِ؟ …