آینده از آن سلفیت

🔸معنای سلفی چیست ؟
🔸سلفی به چه کسانی میگویند؟
☀ کلمه سلف ﯾﮏ واژه ﻋﺮﺑﯽ ﺍﺳﺖ به معنای انسان های نیک گذشته.
در ﺍﺻﻄﻼﺡ سلفی ﺑﻪ ﮐﺴﯽ می گویند ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﻪ ﻗﺮﺁﻥ ﻭ ﺳﻨﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﺭﺳﻮﻝ الله ‏(صل الله علیه و سلم‏) طبق فهم انسان های صالح اولین اعم ازصحابه رض وتابعین و دیگر پیشکسوتان دینی ﺭﺟﻮﻉ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻫﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻗﺮﺁﻥ ﻭ ﺳﻨﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﺭﺳﻮﻝ ‏(صل الله علیه و سلم‏) ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻨﺎﺭ ﻣﯿﮕﺬﺍﺭﺩ .
☀ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻭ ﺟﻤﺎﻋﺖ
ﺍﺻﻄﻼﺣﯽ ﻋﺎﻡ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺬﺍﻫﺐ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﻭ ﺍﺷﺎﻋﺮﻩ ﻭ ﺻﻮﻓﯿﻪ ﯾﺎ ﺑﺪﻋﺖ ﮔﺮﺍﯾﺎﻥ ﻣﺪﻋﯽ ﺁﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ .
ﺍﻣﺎ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺳﻠﻔﯽ ﻋﻘﯿﺪﻩ ﻧﺎﺏ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻭ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎ ﻭ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺩﺭ ﺭﺟﻮﻉ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺍﻭﻝ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﺮشخص با انصاف و مومنی ﺩﺭﮎ می کند ﮐﻪ واقعیت همین است که خدا و رسول را فقط محور قرار دهیم !
☀ هر مسلمانی موظف است فقط از دستورهای خدا و پیامبرش حرف شنوی داشته باشد.نه خدا گفته و نه پیامبر گفته و نه خودامامان گفته اند که ازماتقلید کنید .
💥ای مسلمانان و ای خداجویان تمام حرف ماهمین است .
ولی ببینید که مخالفان ما به چند دلیل علیه ما مخالفت میکنند؟

💢 سال هاست که حرف های درست و نادرستی تحویل مردم داده اند و بدعت هایی را برای مردم بیان کرده اند. حال وقتی دستشان روشده پذیرفتن واقعیت براشون سخت است و نمیخواهند مردم به سلفیت نزدیک شوند چون فکر میکنند که جلوی مردم بی اعتبارمیشن و دیگه کسی بهشون چنده نمیده وکمک نمیکنه .
👈به همین دلیل فوق است که مخالفان سلفیت چیزها و کارهای عجیبی درقبال این دعوت توحیدی انجام میدهند که برخی از آن ها عبارتند از:
🔴 تهمت ها و بهتان ها و دروغ ها و مطالب غیر واقعی را به سلفیان نسبت می دهند تا روحیه آن هارا تضعیف کنند تا دیگر کسی جرات نکند بگوید سلفی است.
🔴مطالب غیر واقعی و خرافاتی را که در کتاب های خودشان وجود دارد به سلفیان نسبت می دهند حال آنکه همه این مسایل در فقه خودشان وجود دارد و بر می گردد به خودشان… و از نظر سلفیان مردوداند .و یا این که میگن سلفیان موش را حلال می دانند در حالی که در فقه شان گوشت سگ و مدفوع و سرکه موش جایز است . در حالی که سلفیان همه را حرام و ناجایز میدانند.
🔴علمای سلفی را شهید میکنند کتک کاری میکنند و یا دچارمشکلشان میکنند ویا علیهشان به دستور دیگران کتاب مینویسند وجلسه میگیرند.ودرعالم مجازی باچندنفراجیر شب وروزعلیه سلفیان تبلیغات میکنند.درحالی که با وجود این مشکلات سلفیت روز به روز پیشرفت وترقی میکند و آمار سلفیان بالاتر می رود.

راستی (بر سلفیان تهمت و دروغ ببندید ، کتکشان بزنید ، آن ها و دیگر خردمندان بیدارتر می شوند و مثل میخی که هر چه درسرشان بزنید مقاوم ترمی شوند )
💥نتیجه این فشارها بر سلفیت این شد👇
🔵حدود پنج شبکه توحیدی جهانی فارسی زبان (صدها شبکه وسایت به زبان های دیگر)
🔵گسترش منهج سلفیت در بین تحصیلکردگان و طلاب فارسی زبان که هر روز آمارشان بالامیرود ( و در جهان تمام کشورهای عربی و هندوستان و پاکستان سلفیت بسیار پر جمعیت وفعال است)
💢مظلومیت سلفیت یکی ازنشانه های حق بودن است.
💢آفتاب همیشه پشت ابر نمیماند و روزی واقعیت برای همه آشکار خواهد شد.
💢فرعون هم وقتی کم می آورد می کشت و تبلیغات و تهدید راه می انداخت ولی نور خدا را هر مخالفی اگر بخواهد خاموش کند ریشش خواهدسوخت.
☀ای مسلمان حق طلب !
اگر میخواهید به حقیقت دست پیدا کنید و واقعیت ها را بدانید و اگر می خواهید اسلام اصیل را منهای خرافات بشناسید لطف کنید عینک تعصب را بردارید و بدون پیش داوری و کنجکاوانه به سخنان ما گوش فرادهید.
امید است که راه حق را پیداکنید👇👇
《چه بخواهید و چه نخواهید آینده مال سلفیت است و پیروز این میدان نا برابر سلفیان خواهند بود》

خدا همه ما را به راه حق هدایت کند.

مقاله پیشنهادی

کانال تلگرامی اهل سنت و جماعت

کانال تلگرامی اهل سنت و جماعت ایران @ahlesonnat_com https://t.me/ahlesonnat_com https://t.me/joinchat/AAAAAEL1eveEIme7q2AtCw