آیا مسافری که در رمضان به خانه باز می گردد و با همسرش جماع کند، کفاره لازم هست؟

شخص مسافری در روز رمضان درحالی به خانه اش بازمی گردد که روزه نیست، او پس از بازگشت با همسرش همبستر می شود، آیا بر وی یا همسرش کفاره لازم می گردد؟

 

 

 

الحمدلله،

هرگاه مسافر از سفرش بازگردد درحالیکه روزه نباشد، و یا زن حائضه ای در روز رمضان پاک گردد، امساک و پرهیز کردن از مبطلات روزه بر آنها لازم نیست، و این رای جمهور فقها (بجز ابوحنیفه) است.

اما مردانی که بنا به عذر شرعی روزه نبودند نباید با همسر خود که – مقیم – و روزه هست در روز رمضان جماع و همبستری کند، اگر کسی عمدا با همسرش جماع کند درحالیکه حکم حرمت آنرا می داند، او گناهکار است، زیرا وی زنش را به گناه (روزه خواری) دعوت و کمک کرده است اما کفاره بر مرد لازم نیست.

و اما درباره روزه زن :

– اگر زن در این همبستری معذور باشد؛ مثلا با اکراه و اجبار وادار شده باشد، یا فراموش کرده باشد، یا نسبت به حرمت آن جهل داشته، در اینحالت بر طبق رای راجح روزه او صحیح است و نیاز به قضاء و کفاره ندارد.

– اگر بر وی اکراه نبوده باشد و با رضایت خویش حاضر به همبستری شده باشد، در آنصورت بر طبق رای جمهور فقهاء روزه وی باطل است و گناهکار می باشد و می بایست کفاره بدهد؛ به دلیل روایتی که در صحیحین از پیامبر صلی الله علیه وسلم آمده که ایشان به مردی که با زنش در روز رمضان همبسر شده بود امر نمود تا کفاره بدهد، و اصل بر تساوی زن و مرد در احکام است بجز آنچه را که شارع با نص مستثنی کرده باشد.

 

والله اعلم

وصلی الله وسلم علی محمد وعلی آله وأصحابه والتابعین لهم بإحسان إلی یوم الدین

مقاله پیشنهادی

خیار(داشتن اختیار در معامله)

حکمت مشروعیت داشتن اختیار در معامله داشتن حق اختیار در معامله از محاسن اسلام است؛ …