آیا شما را از چیزی که از صدقه و روزه بهتر است با خبر نسازم

صحابی بزرگوار ابو دردا همواره می‌گفت:

«أَلَا أُحَدِّثُکُمْ بِما هُوَ خَیرٌ لَکُم مِنَ الصِّدَقَهِ والصِّیامِ؟ صَلَاحُ ذَاتِ الْبَینِ. أَلَا وَإِنَّ البِغضَهَ هِی الْحَالِقَهُ».[۱]

«آیا شما را از چیزی که از صدقه و روزه بهتر است با خبر نسازم: اصلاح میان دو نفر. آگاه باشید که بغض تراشنده است».

[۱]– بخاری در ادب مفرد. آلبانی در تحقیق آن می‌گوید اسناد آن صحیح است.

مقاله پیشنهادی

سه تابلو

یکی از نوابغ در دفتر کار خود سه تابلوی ارزنده نصب کرده است: روی اولی …