آیا روایت: ساعتی اندیشه به از شصت سال عبادت است طلب علم نزد خدا برتر از نماز و روزه، صحیح است؟

الحمدلله

یکی از روایاتی که در این مورد وارد شده است این است که می گوید:

” فکره ساعه خیر من عباده ستین سنه “.

ولی این روایت موضوع است، برای بیان دروغ این روایت میتوان به کتب زیر مراجعه کرد:

” تنزیه الشریعه ” (۲/۳۰۵) و ” الفوائد المجموعه ” (۷۲۳) و ” ترتیب الموضوعات ” (۹۶۴) .

والله اعلم.

مقاله پیشنهادی

شبهه: می‌گویند اگر شخص مرتد را در بین مسلمانان شدن یا کشتن مخیر ساخت، این اسلام او یک اسلام زوری است و بخاطر تهدید مسلمان مانده است و به درد نمی‌خورد.

پاسخ: این یک سخن باطلی است، چرا که کسی که با منهج اسلام و سنت …