صوتی ها

پایان خرافۀ عصمت و انتصاب الهی, و سخنان منتشر نشده آیت الله منتظری

حسینعلی منتظری، این مرجع تقلیدِ شیعه در مورد “انتخاب والی و حاکم با رای و انتخاب و بیعت مردم” تصریح نموده بود “امام حسن وقتی به عنوان جانشین امیرالمومنین به امامت رسید،خطاب به معاویه می نویسد «وقتی پدرم از دنیا رفت، …. مسلمانان مرا والی قرار دادند, تو چرا تخلف می کنی؛ ایشان نمی گویند، من امام هستم؛  می خواهند …

بیشتر بخوانید »