سيره نبوى

۹۰۰ سوال و جواب در سیره پیامبر بزرگ اسلام (۶۸)

در آن هنگام چند بت در اطراف مکه بود؟ ۳۶۰ بت. پیامبر صلی الله علیه وسلم با بت‌های داخل بیت العتیق (کعبه) چه کار کرد؟ پس از این که در هم شکسته شدند فرمان داد آن‌ها را بیرون بیاندازند. پیامبر صلی الله علیه وسلم به جمعیتی که پیرامونش حلقه زده بودند چه فرمود؟ ای جماعت قریش ! می‌پندارید در مورد …

بیشتر بخوانید »

۹۰۰ سوال و جواب در سیره پیامبر بزرگ اسلام (۶۷)

پیامبر صلی الله علیه وسلم در راه مکه با چه کسی روبرو شد؟ عمویش عباس که به همراه اهل و عیالش در حال مهاجرت از مکه به مدینه بود. پیامبر صلی الله علیه وسلم چه دستوری به عمویش داد؟ به همراهش به مکه برگردد و خانواده‌اش را به مدینه بفرستد. هنگامی که به گذرگاه ظهران رسیدند پیامبر صلی الله علیه …

بیشتر بخوانید »

۹۰۰ سوال و جواب در سیره پیامبر بزرگ اسلام (۶۶)

پیامبر صلی الله علیه وسلم در چه تاریخی به همراه ارتش خود به سوی مکه عزیمت فرمود؟ در وسط رمضان سال هشتم هجری. پیامبر صلی الله علیه وسلم در هنگام خروج از مدینه سرپرستی امور مسلمانان را به چه کسی سپرد؟ عبدالله بن ام مکتوم. تعداد مسلمانان در این ارتش چند نفر بود؟ ۱۰۰۰۰ مجاهد. پیامبر صلی الله علیه وسلم …

بیشتر بخوانید »

۹۰۰ سوال و جواب در سیره پیامبر بزرگ اسلام (۶۵)

برخورد مهاجرین در مقابل درخواست ابوسفیان چه بود؟ ابوسفیان از میان آن‌ها یاری دهنده و مساعدت کننده‌ای نیافت. ابوسفیان بعد از همه این‌ها چه کرد؟ به سوی قومش بازگشت در حالی که هیچ چیز دستگیرش نشد. زمانی که ابوسفیان از مدینه با ناامیدی برگشت به او چه اتهامی زده شد؟ این که به قومش خیانت کرده و اسلام را پذیرفته …

بیشتر بخوانید »

۹۰۰ سوال و جواب در سیره پیامبر بزرگ اسلام (۶۴)

علت اصلی فتح مکه چه بود؟ نقض پیمان صلح حدیبیه از طرف قریش. قریش چگونه پیمان صلح حدیبیه را نقض کردند؟ مخفیانه قبیله بکر را علیه قبیله خزاعه (هم پیمان مسلمانان) یاری دادند. قبیله بکر چگونه به قبیله خزاعه تعدی کردند؟ از قبیله خزاعه بیش از بیست نفر را کشتند در حالی که در امنیت بودند بعد از تعدی بنی …

بیشتر بخوانید »

۹۰۰ سوال و جواب در سیره پیامبر بزرگ اسلام (۶۳)

برخورد عمر زمانی که مسلمانان خواستند که دشمن را دنبال کنند، چه بود؟ آنان را از این کار بازداشت. جنگ چگونه خاتمه یافت؟ مسلمانان در پایان، غنایم را جمع کردند و پیروزمندانه بازگشتند. پیامبر صلی الله علیه وسلم چه کسی را به رهبری سریه در رجب سال هشتم هجری فرستاد؟ ابوعبیده بن جراح. مأموریت این سریه چه بود؟ جنگ با …

بیشتر بخوانید »

۹۰۰ سوال و جواب در سیره پیامبر بزرگ اسلام (۶۲)

سپاه مسلمانان زمانی که به مدینه برگشتند با چه چیزی روبرو شدند؟ مردم به سوی آنان روانه شدند و گفتند ای فراری‌ها ! پیامبر صلی الله علیه وسلم به آنان چه فرمود؟ بلکه آنان حمله برنده هستند. چرا مسلمانان به سپاه خالد این حرف را زدند؟ زیرا آنان گمان می‌کردند که عدم رویارویی سپاه خالد با دشمن نشانه شکست آنان …

بیشتر بخوانید »

۹۰۰ سوال و جواب در سیره پیامبر بزرگ اسلام (۶۱)

تعداد این سپاه چند نفر بود؟ ۳۰۰۰ نفر. مسلمانان رومیان را کجا یافتند که برای جنگ جمع شده بودند؟ در مؤته. بعد از شهید شدن زید بن حارثه چه کسی پرچم اسلام را گرفت؟ جعفر بن ابی طالب. بعد از شهید شدن جعفر بن ابی طالب چه کسی پرچم اسلام را گرفت؟ عبدالله بن رواحه. زمانی که عبدالله بن رواحه …

بیشتر بخوانید »

۹۰۰ سوال و جواب در سیره پیامبر بزرگ اسلام (۶۰)

در آن هنگام خداوند با چه چیزی بر مسلمانان منت نهاد؟ سیلی را فرستاد که مانع و حایل بین آن‌ها و دشمنانشان شد و مسلمانان جان سالم به در بردند. پیامبر صلی الله علیه وسلم چه کسی را به جنگ با ذات أطلاح فرستاد؟ کعب بن عمیر غفاری. چند نفر کعب بن عمیر را در این سریه همراهی می‌کردند؟ ۱۵ …

بیشتر بخوانید »

۹۰۰ سوال و جواب در سیره پیامبر بزرگ اسلام (۵۹)

پیامبر صلی الله علیه وسلم به صحابه چه فرمود؟ خداوند رحکم کند به کسانی که همت و قوتی از نفس خود نشان دادند. پیامبر صلی الله علیه وسلم با عبایش چه کرد؟ عبا را از زیر بغل راست خود رد کرد و آن را بر دوش چپ خود انداخت. پیامبر صلی الله علیه وسلم بعد از این عمره با چه …

بیشتر بخوانید »

۹۰۰ سوال و جواب در سیره پیامبر بزرگ اسلام (۵۸)

چرا پیامبر صلی الله علیه وسلم با خودش اسلحه برد؟ رعایت جانب احتیاط از احتمال خیانت قریش. چه کسی امیر اسب سوارانی بود که پیامبر صلی الله علیه وسلم را همراهی می‌کردند؟ محمد بن مسلمه. پیامبر صلی الله علیه وسلم از کجا برای عمره، احرام بست؟ از درِ مسجد مدنی. عده‌ای از قریش کجا با پیامبر صلی الله علیه وسلم …

بیشتر بخوانید »

۹۰۰ سوال و جواب در سیره پیامبر بزرگ اسلام (۵۷)

هنگامی که مسلمانان به این قوم رسیدند چه کاری انجام دادند؟ بر سر آنان هجوم بردند و بعضی از آن‌ها را کشتند و بعضی را اسیر کردند. اسامه با مردی که شهادتین را بر زبان جاری نمود، چه کرد؟ او را کشت زیرا فکر می‌کرد که او از ترس کشته شدن، شهادتین را گفت. هنگامی که پیامبر صلی الله علیه …

بیشتر بخوانید »

۹۰۰ سوال و جواب در سیره پیامبر بزرگ اسلام (۵۶)

یهودیان «تیماء» بعد از آگاهی از حال و وضع یهودیان خیبر چه کار کردند؟ با مسلمانان صلح نمودند و راضی به دادن جزیه شدند. درخواست پیامبر صلی الله علیه وسلم از یهودیان «وادی القری» چه بود؟ از آنان خواست تسلیم و فرمانبر شوند. جواب یهودیان «وادی القری» در مقابل درخواست پیامبر صلی الله علیه وسلم چه بود؟ روی برتافتند و …

بیشتر بخوانید »

۹۰۰ سوال و جواب در سیره پیامبر بزرگ اسلام (۵۵)

یک زن یهودی در خیبر چه هدیه‌ای به پیامبر صلی الله علیه وسلم پیشکش نمود؟ یک پاچه گوشت گوسفندِ آلوده به سم. کدام صحابی از این تکه گوشت خورد و فوت کرد؟ بشر بن براء مهریه پیامبر صلی الله علیه وسلم برای صفیه دختر حیی بن أخطب چه بود؟ مهریه‌اش آزادی‌اش بود. صفیه به چه مقام والایی رسید؟ به اسلام …

بیشتر بخوانید »

۹۰۰ سوال و جواب در سیره پیامبر بزرگ اسلام (۵۴)

دژ «قموص» به دست چه کسی فتح شد؟ به دست علی بن ابی طالب رضی الله عنه چه کسی در قلعه قموص به اسارت گرفته شد؟ صفیه دختر حیی بن أخطب. مسلمانان بعد از سقوط قلعه قموص چه کردند؟ به طرف محاصره قلعه‌های وطیح و سلالم روانه شدند ساکنان قلعه وطیح و سلالم چه کردند؟ تسلیم شدند و از ریختن …

بیشتر بخوانید »

۹۰۰ سوال و جواب در سیره پیامبر بزرگ اسلام (۵۳)

پیامبر صلی الله علیه وسلم در روز فتح خیبر پرچم را به دست چه کسی داد؟ علی بن ابی طالب. مسلمانان از فتح دژ ناعم چه غنایمی به دست آوردند؟ نان و خرمای بسیاری به غنیمت گرفتند. در روز چهارم از محاصره یکی از دژهای نطاه به نام دژ صعب چه حادثه‌ای رخ داد؟ یکی از یهودیان کانال‌های آب را …

بیشتر بخوانید »

عرب از ناحیه دینی در زمان بعثت پیامبر صلی الله علیه و سلم

عرب جاهلیت بعضی از انواع عبادتهای فوق را برای غیر از خدای یکتا انجام میدادند، و معتقد بودند که اولیا نزد خداوند مکانت و منزلت عظیمی دارند، و میتوانند نیازها و خواسته های آنان را به خداوند برسانند، مانند بت لات که در شهر طائف و اطرافش پرستش میکردند، آن بت نام مردی صالح و نیکوکار بود که قبل از …

بیشتر بخوانید »

جانشینی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه

پیغمبر صلى الله علیه وسلم در زمان حیات فرمانده ارتش مسلمانان – پیشوای نماز – حکمران و دادرس آن‌ها بود و پس از رحلت، چون پسری نداشت و کسی را هم به جانشینی تعیین نکرده بود، لذا اختلاف مهمی در این موضوع میان مهاجران و انصار پدید آمد، مهاجران می‌گفتند: ما ترک یار و دیار کردیم و با پیغمبر صلى …

بیشتر بخوانید »

پیشنهادی که کفار به رسول الله عرضه داشتند، چه بود؟

جواب: کفار به رسول الله پیشنهاد کردند که یکسال آنان خدای پیامبر را عبادت کرده و برای او نماز خوانده و او را به فریاد خوانده و برای او قربانی نموده و به او تقرب جویند و چون یکسال تمام شد به سوی خدایان خود بازگشته و آنها را همراه الله عزوجل عبادت کنند و نیز رسول الله خدایان شان …

بیشتر بخوانید »

مشخصات ام حبیبه رضی الله عنها

نام : رمله، یا هند. کنیت : ام المؤمنین، ام حبیبه. تاریخ تولد: بیست وپنج سال قبل از هجرت. محل تولد: مکه مکرمه. نام پدر : ابوسفیان صخر بن حرب رضی الله عنه. نم مادر : صفیه دختر ابی العاص . نام شوهر اول : عبیدالله بن جحش رضی الله عنه . نام شوهر دوم : محمد صلی الله علیه …

بیشتر بخوانید »

ام المؤمنین جویریه رضی الله عنها

نام اول : برّه. نام دوم : جویریه. کنیت : ام المؤمنین. تاریخ ولادت : یک سال قبل از بعثت. نام  پدر:  الحارث رضی الله عنه . نام شوهر اول : مسافع پسر صفوان. نام طائفه: بنی مصطلق . نام قبیله : خزاعه . تاریخ اسارت و بردگی : سال پنج و یا شش هجری . نام آقا و مالک …

بیشتر بخوانید »

۹۰۰ سوال و جواب در سیره پیامبر بزرگ اسلام (۵۳)

چند شب مسلمانان یهودیان را در یکی از قلعه‌های نطاه به نام «ناعم» محاصره کردند؟ شش شب. در شب ششم خیبر چه حادثه‌ای رخ داد؟ عمر بن خطاب یکی از یهودیان را اسیر کرد. یهودی اسیر شده به رسول الله صلی الله علیه وسلم چه گفت؟ اگر مرا امان دهی شما را راهنمایی می‌کنم تا در جنگ پیروز شوید. پیامبر …

بیشتر بخوانید »

۹۰۰ سوال و جواب در سیره پیامبر بزرگ اسلام (۵۲)

کدام یک از همسران پیامبر صلی الله علیه وسلم در غزوه خیبر همراه او بودند؟ ج:ام سلمه. مسلمانان هنگامی که به خیبر رسیدند چه کردند؟ با صدای بلند تکبیر گفتند و دعا خواندند. تعداد قلعه‌های اصلی خیبر چند تا بود؟ سه عدد که از یکدیگر جدا بودند. سباع بن عرفطه غفاری. نام سه قلعه اصلی خیبر چه بود؟ نظاه، کتیبه، …

بیشتر بخوانید »

۹۰۰ سوال و جواب در سیره پیامبر بزرگ اسلام (۵۱)

پیامبر صلی الله علیه وسلم کدام صحابی را به سوی پادشاه یمامه فرستاد؟ سلیط بن عمرو عامری زمانی که نامه هوذه (پادشاه یمامه) به پیامبر صلی الله علیه وسلم رسید چه فرمود؟ اگر یک قطعه زمین از من تقاضا می‌کرد آن را انجام نمی‌دادم. چه زمانی هوذه (پادشاه یمامه) مرد؟ زمانی که پیامبر صلی الله علیه وسلم از فتح مکه …

بیشتر بخوانید »

۹۰۰ سوال و جواب در سیره پیامبر بزرگ اسلام (۵۰)

بعد از درخواست خسرو پرویز از پیامبر صلی الله علیه وسلم خداوند چه بلایی بر سرش آورد؟ پسرش شیرویه علیه او قیام کرد و او را کشت. شیرویه از کارگزار یمن چه چیزی را خواستار شد؟ از آن چه پدرش به او دستو ر داده بود او را باز داشت. پیامبر صلی الله علیه وسلم کدام صحابی رابه سوی منذر …

بیشتر بخوانید »

۹۰۰ سوال و جواب در سیره پیامبر بزرگ اسلام (۴۹)

پیامبر صلی الله علیه وسلم کدام صحابی را به سوی نجاشی روانه کرد؟ عمرو بن امیه ضمری. نجاشی کدام یک از مهاجرین به حبشه را به وکالت از پیامبر صلی الله علیه وسلم به همسری او در آورد؟ ام حبیبه دختر ابو سفیان. پیامبر صلی الله علیه وسلم کدام صحابی را به سوی کسری (خسرو پرویز) فرستاد؟ عبدالله بن حذافه …

بیشتر بخوانید »

سیره رسول الله صلی الله علیه و سلم (۴)

حفّاری چاه زمزم در عالم خواب، عبدالمطلب فرمان یافت که چاه زمزم را حفاری کند، و بار دیگر به راه بیاندازد. در عالم خواب، وضع چاه زمزم را نیز به او نشان داده بودند. عبدالمطلب بر حفاری چاه زمزم همت گماشت اشیای گرانبهایی را که جراهمه به هنگام گریختن و جلای وطن اضطراری از مکه در چاه زمزم دفن کرده …

بیشتر بخوانید »

سیره رسول الله صلی الله علیه و سلم (۳)

وقتی مطلب وفات یافت، نوفل بر روی ارث و میراث عبدالمطلب دست گذاشت، و آنها را غصب کرد. عبدالمطلب به سران قریش مراجعه کرد و از آنان خواست که در برابر عمویش از او حمایت کنند. گفتند: فیمابین تو و عمویت دخالت نمی‌کنیم! عبدالمطلب نامه‌ای به دائی‌هایش، بنی‌النجار، نوشت، و از آنان کمک خواست. دائی وی، ابوسعد بن عدی با …

بیشتر بخوانید »

۹۰۰ سوال و جواب در سیره پیامبر بزرگ اسلام (۵۰)

زمانی که پیامبر صلی الله علیه وسلم از کشته شدن حارث بن عمیر با خبر شد چه کرد؟ به خاطر این واقعه به شدت اندوهگین شد. پیامبر صلی الله علیه وسلم چه کسی را به سوی امیر دمشق فرستاد؟ شجاع بن وهب. امیر دمشق، حارث بن ابی شمر، در کجا اقامت داشت؟ در زمین حاصلخیز دمشق.  امیر دمشق، زمانی که …

بیشتر بخوانید »

۹۰۰ سوال و جواب در سیره پیامبر بزرگ اسلام (۴۹)

هرقل و ابوسفیان در کجا با همدیگر ملاقات کردند؟ در قدس. هرقل در جواب ابوسفیان چه گفت؟ اگر آن چه را که تو به من می‌گویی حقیقت داشته باشد به زودی به جای دو پای من هم فرمانروایی خواهد کرد. در مجلس هرقل چه چیزی اتفاق افتاد؟ صدای اعتراض کسانی که پیش او بودند بلند شد و سرو صدا و …

بیشتر بخوانید »

۹۰۰ سوال و جواب در سیره پیامبر بزرگ اسلام (۴۸)

بعد از صلح حدیبیه چه سوره‌ای نازل شد؟ سوره فتح. در چه زمانی پیامبر صلی الله علیه وسلم به پادشاهان ممالک نامه فرستاد؟ بعد از بازگشت از حدیبیه. پیامبر صلی الله علیه وسلم نامه‌های خود را برای پادشاهان با چه چیزی مْهر می‌کرد؟ با انگشتری از نقره. بر انگشتر پیامبر صلی الله علیه وسلم چه چیز نقش بسته شده بود؟ …

بیشتر بخوانید »

سیره رسول الله صلی الله علیه وسلم (۳)

هاشم در غزه از سرزمین فلسطین درگذشت، و همسرش سلمی، عبدالمطلب را به سال۴۹۷ میلادی به دنیا آورد. نام او را «شیبه» نهادند؛ به خاطر مشتی موی سفید که در میان موهای سرش دیده می‌شد. مادر، در خانهٔ پدری خود در یثرب، عبدالمطلب را بزرگ کرد، در حالیکه هیچکس از افراد خاندان وی در مکه از این رویداد خبری نداشتند. …

بیشتر بخوانید »

سیره رسول الله صلی الله علیه و سلم (۲)

خاندان آن حضرت خاندان آن حضرت به «خاندان بنی هاشم» (هاشمی) شهرت دارند. بنابراین، ما شمه‌ای از احوال و اوصاف هاشم و فرزندانش اجداد پیامبر اکرم صلى الله علیه وسلم را ذیلاً می‌آوریم. هاشم: هاشم مردی ثروتمند و بسیار بانفوذ و شریف بود. وی نخستین کسی است که در مکه به حجاج خوراک نان و آبگوشت داد. نام وی عمرو …

بیشتر بخوانید »

سیره رسول الله صلی الله علیه و سلم (۱)

سه بخش یاد شده از نسب نامهٔ مبارک نبی‌اکرم صلى الله علیه وسلم به ترتیب ذیل است: بخش اول: محمدبن عبدالله بن عبدالمطلب (شیبه) بن هاشم (عمرو) بن عبدمناف (مغیره) بن قصی (زید) بن کلاب بن مره بن کعب بن لوی بن غالب بن فِهر (قریش) بن مالک بن نضر (قیس) بن کنانه بن خزیمه بن مدرکه (عامر) بن الیاس …

بیشتر بخوانید »

۹۰۰ سوال و جواب در سیره پیامبر بزرگ اسلام (۴۷)

مسلمانان زمانی‌که پیامبر صلی الله علیه وسلم را دیدندکه مناسک عمره را به جای می‌آورد چه کار کردند؟ برای قربانی کردن بر یکدیگر سبقت گرفتند و قربانی و عمل حلق (تراشیدن موی سر در حج) را انجام دادند. بعد از صلح حدیبیه چه کسی به سوی مسلمانان آمد؟ ام کلثوم دختر عقبه، خواهر مادری عثمان. سرانجامِ زن مهاجری که پس …

بیشتر بخوانید »

۹۰۰ سوال و جواب در سیره پیامبر بزرگ اسلام (۴۶)

چرا ابو جندل با طناب بسته شده بود؟ پدرش او را با طناب بسته بود تا مانع از هجرت او به سوی مسلمانان شود. پیامبر صلی الله علیه وسلم به ابو جندل چه فرمود؟ صبر پیشه کن و در راه خداوند پایداری نما همان خداوند برایت گشایشی قرار می‌دهد. کدام قبیله در صلح حدیبیه با پیامبر صلی الله علیه وسلم …

بیشتر بخوانید »

سلسلهٔ نَسَب و خاندان پیامبر (صلی الله علیه وسلم)

نسب نامهٔ نبی اکرم -صلى الله علیه وسلم- به سه بخش تقسیم می‌شود: بخش اول، که مورد اتفاق قاطبهٔ سیره‌نویسان و نسب‌شناسان است، از آن حضرت شروع می‌شود، و به عدنان می‌رسد. بخش دوم، آنقدر مورد اختلاف فراوان است، که قابل جمع و تلفیق نیست. این بخش، از عدنان شروع می‌شود، و به حضرت ابراهیم -علیه السلام- می‌رسد. جمعی از …

بیشتر بخوانید »

۹۰۰ سوال و جواب در سیره پیامبر بزرگ اسلام (۴۵)

پس از آن واقعه این درخت به چه اسمی معروف شد؟ شجره الرضوان قریش پس از این که تعدادی از آنان به اسارت مسلمانان درآمد، چه کرد؟ سهیل بن عمرو را به سوی مسلمانان فرستاد تا در مورد صلح با آنان مذاکره کند. یکی از شروط سهیل بن عمرو را ذکر کن؟ تا ده سال در میان مسلمان و قریش …

بیشتر بخوانید »

۹۰۰ سوال و جواب در سیره پیامبر بزرگ اسلام (۴۴)

چه کسانی با عثمان بن عفان به مکه مکرمه رفتند؟ ۱۰ نفر از صحابه برای دیدن نزدیکانشان. چه مأموریتی به عثمان بن عفان موکول شده بود؟ به قریش اعلام کند که آنان جز برای انجام عمره به مکه نیامده‌اند. عثمان در پناه و امان چه کسی وارد مکه شد؟ تحت امان أبان بن سعید أموی. قریش به عثمان چه چیزی …

بیشتر بخوانید »

۹۰۰ سوال و جواب در سیره پیامبر بزرگ اسلام (۴۳)

مأموریت بدیل بن ورقاء خزاعی چه بود؟ این بود که از علت آمدن مسلمانان سؤال کند. چرا قریش به خبری که بدیل آورد اعتماد نکردند؟ زیرا او از قبیله خزاعه که با پیامبر صلی الله علیه وسلم پیمان دوستی داشتند، بود. قریش بعد از «بدیل» چه کسی را نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم فرستادند؟ حلیس بن علقمه رئیس أحابیش …

بیشتر بخوانید »

۹۰۰ سوال و جواب در سیره پیامبر بزرگ اسلام (۴۲)

برخورد بادیه نشینان در مقابل رفتنشان همراه پیامبر صلی الله علیه وسلم برای عمره چه بود؟ درنگ نمودند و گفتند اموال و خانواده مان ما را به خود مشغول داشتند. پیامبر صلی الله علیه وسلم با چه کسانی به عمره رفتند؟ با ۱۵۰۰ نفر از انصار و مهاجرین. کدام یک از همسران پیامبر صلی الله علیه وسلم در این عمره …

بیشتر بخوانید »

۹۰۰ سوال و جواب در سیره پیامبر بزرگ اسلام (۴۱)

أسیر در حالی که در راه مدینه بود قصد انجام چه کاری را کرد؟ دست کشید شمشیر ابن رواحه را بگیرد تا او را بکشد. زمانی که ابن رواحه خیانت أسیر بن رزام را دید چه کاری انجام داد؟ به او گفت: آیا می‌خواهی خیانت کنی ای دشمن خدا ! سپس او را کشت. مسلمانان با یهودیانی که با أسیر …

بیشتر بخوانید »

۹۰۰ سوال و جواب در سیره پیامبر بزرگ اسلام (۴۰)

چه کسی اهل خبیر را به جنگ با مسلمانان ترغیب کرد؟ سلام بن أبی حقیق (أبو رافع) چه کسانی برای کشتن ابو رافع داوطلب شدند؟ پنج نفر که رئیس آن‌ها عبدالله بن عتیک بود. پیامبر صلی الله علیه وسلم چه سفارشی به کسانی کرد که داوطلب کشتن ابو رافع بودند؟ هیچ زن و کودکی را نکشند. بر سر عبدالله بن …

بیشتر بخوانید »

۹۰۰ سوال و جواب در سیره پیامبر بزرگ اسلام (۳۹)

پیامبر صلی الله علیه وسلم چه زمانی ابن عوف را به جنگ با بنی کلب فرستاد؟ در ماه شعبان سال ششم هجری. بنی کلب کجا اقامت داشتند؟ در دومه الجندل. تعداد مسلمانان در سریه بنی کلب چند نفر بود؟ ۷۰۰ صحابه در روز چهارم از سریه بنی کلب چه اتفاقی افتاد؟ رئیس بنی کلب و عده دیگری از این قوم …

بیشتر بخوانید »

۹۰۰ سوال و جواب در سیره پیامبر بزرگ اسلام (۳۸)

هنگامی که زینب همسرش را امان داد پیامبر صلی الله علیه وسلم به او چه فرمود؟ فرمود: قطعاً امان دادیم کسی را که تو پناه دادی. زمانی که ابوالعاص در حالی‌که مسلمان شده بود به مدینه بازگشت پیامبر صلی الله علیه وسلم چه کار کرد؟ همسرش زینب را به او بازگرداند. سریه زید با بنی ثعلبه چه زمانی اتفاق افتاد؟ …

بیشتر بخوانید »