سوال و جواب

چرا دعای ما اجابت نمی‌شود؟

بسیاری از مردم از اجابت نشدن دعای خود شکوه دارند! اما براستی که این افراد برای اجابت دعای خود هیچ اقدامی نکرده اند. حداقل تأثیر دعا آنست که شخص دعاگو دارای اجر و ثواب خواهد شد، هرچند که دعایش اجابت نشود، زیرا دعا عبادت است و خدای متعال دعایی را که با شرک همراه نباشد، جزای خیر می‌دهد.  قال یوسف …

بیشتر بخوانید »

آیا یک مسلمان میتواند؛ انبیاء، اولیا و صالحان را در دعا و عبادت بین خود و پروردگارش واسطه قرار دهد؟

یک مثال ساده: اگر دو نفر در کنار هم نشسته باشند و برای صحبت کردن، آیا تلفن همراه را واسطه قرار میدهند؟مسلماً: نه!!! پس: وقتی الله عزوجل از رگ گردن به من نزدیک تر است؛ چه نیازی به واسطه؟!!! (ق/۱۶) وقتی الله عزوجل شنوای دعای من است؛ چه نیازی به واسطه؟!!! ( ابراهیم/۳۹ ) وقتی الله عزوجل اجابت کننده ای …

بیشتر بخوانید »

ﺁﯾﺎ ﻧﯿﺖ ﺩﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﺩﺭ ﻗﻠﺐ؟

جواب: ﻧﯿﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺤﻠﺶ ﺩﺭ ﻗﻠﺐ ﻫﺴﺖ، ﻭ ﺗﻠﻔﻆ ﮐﺮﺩﻥ ﻧﯿﺖ ﭼﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻧﻤﺎﺯ ﻭ ﭼﻪ ﻋﺒﺎﺩﺕ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺪﻋﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺯﯾﺮﺍ ﻫﯿﭻ ﺍﺛﺮﯼ ﺍﺯ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺻﻠﯽ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﻭ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺍﺻﺤﺎﺑﺶ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﻋﺒﺎﺩﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎﺯ، ﺭﻭﺯﻩ، ﺯﮐﺎﺕ، ﻃﻬﺎﺭﺕ ﻭ ﻏﯿﺮﻩ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻧﯿﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺣﺞ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﻪ ﺗﻠﻔﻆ ﺑﻪ ﻟﺒﯿﮏ ﮔﻔﺘﻦ …

بیشتر بخوانید »

ﺁﯾﺎ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ سیدنا ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺎ ﺯﻟﯿﺨﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺩﺍﺭﺩ؟

ﺍﮔﺮ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﯾﺎ ﺑﺎ شخص ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ خیر؟ ▪ﺍﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ، 🔻ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﯾﻮﺳﻒ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ ﻭ ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺻﻠﯽ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﺁﻣﺪﻩ ﺭﺍ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻮﻝ ﮐﻨﯿﻢ، ﻭﻟﯽ ﺩﺭ ﮐﺘﺐ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺍﺳﺮﺍﺋﯿﻠﯿﺎﺕ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺷﺪﻩ است. و ﺻﺤﺖ آن را ﻓﻘﻂ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﯿﺪﺍﻧﺪ ﺯﯾﺮﺍ ﮐﺘﺐ ﺑﻨﯽ ﺍﺳﺮﺍﺋﯿﻞ ﯾﻌﻨﯽ …

بیشتر بخوانید »

آیا مردگان میشنوند؟

بنا به شهادت قرآن مردگان نمی شنوند: ⬅ خداوند می فرماید: «إنَّک لا تسمع الموتی.» النمل ۸۰٫ (براستی که تو نمی توانی مردگان را شنوا سازی). و نیز می فرماید: « وَمَا یَسْتَوِی الْأَحْیَاء وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ یُسْمِعُ مَن یَشَاء وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِی الْقُبُورِ» فاطر : ۲۲  (و زندگان و مردگان یکسان نیستند خداست که هر که را …

بیشتر بخوانید »

ﺣﮑﻢ ﻭﺻﻒ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﻣﻠﺘﺰﻡ ﻭ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ، ﺑﻪ ﺗﻨﺪﺭﻭﯼ ﻭ ﺍﺻﻮﻟﮕﺮﺍﯾﯽ ؟

 ﺟﻮﺍﺏ : ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻨﺪﻩ ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺪ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺧﻮﺏ ﻟﻘﺐﻫﺎﯼ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﺪﻫﻨﺪ. ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ : ‏« ﺇِﻥَّ ﺍﻟَّﺬِﯾﻦَ ﺃَﺟْﺮَﻣُﻮﺍ ﮐَﺎﻧُﻮﺍ ﻣِﻦَ ﺍﻟَّﺬِﯾﻦَ ﺁﻣَﻨُﻮﺍ ﯾَﻀْﺤَﮑُﻮﻥَ ‏( ۲۹ ‏) ﻭَﺇِﺫَﺍ ﻣَﺮُّﻭﺍ ﺑِﻬِﻢْ ﯾَﺘَﻐَﺎﻣَﺰُﻭﻥَ ‏(۳۰ ‏) ﻭَﺇِﺫَﺍ ﺍﻧْﻘَﻠَﺒُﻮﺍ ﺇِﻟَﻰ ﺃَﻫْﻠِﻬِﻢُ ﺍﻧْﻘَﻠَﺒُﻮﺍ ﻓَﮑِﻬِﯿﻦَ ‏( ۳۱ ‏) ﻭَﺇِﺫَﺍ ﺭَﺃَﻭْﻫُﻢْ ﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﺇِﻥَّ ﻫَﺆُﻻﺀِ ﻟَﻀَﺎﻟُّﻮﻥَ ‏» (۳۲). ‏(ﺑﺪ ﮐﺎﺭﺍﻥ ‏[ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎ‏] ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻣﻨﺎﻥ ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ …

بیشتر بخوانید »

آیا خواندن قرآن دشوار است؟

قابل توجه آن دسته از مسلمانانی که قرآن را مطالعه نمیکنند و می گویند که قرآن سخته و چندین بطن داره و از فهم ما انسانهای ساده خارج هست و اگه به تنهایی بخوانیم گمراه میشیم و باید علما تفسیر کنند. آیا میدانستید…؟ این حرف شما با کلام اللّه متعال تناقض دارد….! ✅اللّه متعال میفرماید: ٍ«و این قرآن را آسان …

بیشتر بخوانید »