اقوال سلف صالح

عمل کردن به سنت

شیخ الإسلام ابن تیمیه رحمه الله تعالی: (و تشویق نمودن به آن) و نهی و تحذیر نمودن از بدعت ها، همان امر به معروف و نهی از منکر است، و آن از برترین کارهای صالح است؛ پس لازم است خالصانه برای الله سبحانه و تعالی صورت گیرد و مطابق دستورات شرع باشد. [منهاج السنه النبویه فی نقض کلام الشیعه القدریه …

بیشتر بخوانید »

مشتاقانه از پیامبرﷺ پیروی کن

امام ابن القیم رحمه الله گوید: وارد شدن مردم بر حوض در روز قیامت و نوشیدن از آن در روز تشنگی بزرگ، به میزان پیروی آنان از رسول اللهﷺ و مقدار نوشیدنشان از چشمه گوارای سنت در دنیا بستگی دارد. هرکس در دنیا به چشمه سار سنت برود و از منبع گوارایش بنوشد، در آخرت و در روز تشنگی، از …

بیشتر بخوانید »

از نشانه های سعادت آدمی

امام شاطبی رحمه الله تعالى می فرماید : از نشانه های سعادت آدمی عبارت است از : آسانی انجام طاعات و عبادات برایش . موافقت اعمال او با سنت . همنشینی با اهل خیر . خوش رفتاری او با برادرانش . نیکی نمودن به همه . اهتمام ورزیدن به امور مسلمانان . به هدر ندادن اوقاتش ” . (الاعتصام (٢/ …

بیشتر بخوانید »

اصل و اساس گمراهی

امام ابن تیمیه رحمه الله می فرماید : “اصل و اساس گمراهی افرادی که از جاده حق منحرف شده اند،مقدم قرار دادن قیاس باطل خود بر نص نازل شده از سوی الله و همچنین مقدم نمودن پیروی از هوای نفس خود بر پیروی از امر الله است “. (العبودیه | صـ ۶٧).

بیشتر بخوانید »

عمل صالح

شیخ الإسلام ابن تیمیه رحمه الله تعالی: عمل صالح از عدالت ذاتی سرچشمه می‌گیرد و ثمره‌ی کلیه‌ی اعما‌ل انسان چه خیر و چه شر به خودش بر می‌گردد، خداوند می‌فرماید: ﴿لَهَا مَا کَسَبَتۡ وَعَلَیۡهَا مَا ٱکۡتَسَبَتۡۗ﴾ [البقره: ۲۸۶]. انسان هر کار نیکی که انجام دهد برای خود انجام داده و هر کار بدی که بکند به زیان خود کرده است. …

بیشتر بخوانید »

دوری از اهل فسق و بدعت

ابن تمیم رحمه الله تعالی: « هجران أهل البدع کافرهم و فاسقهم و المتظاهرین بالمعاصی، و ترک السّلام علیهم فرض کفایه، و مکروه لسائر النّاس، ولا یسلّم أحد علی فاسق معلن، و لا مبتدع معلن داعیه». «ترک و دور شدن و سلام نکردن از اهل بدعت چه کافر یا فاسق یا کسانی که آشکارا گناه می کنند، فرض کفایی است …

بیشتر بخوانید »

نشانه‌ی بدبختی

امام ابن القیم رحمه الله می‌گوید: «بنده آنقدر مرتکب گناهان می‌شود تا جایی که گناه در نظرش کوچک و ناچیز می‌گردد، و این یکی از نشانه‌های هلاکت است». [الداء والدواء].

بیشتر بخوانید »

دعا در هنگام نماز

شیخ ابن عثیمین رحمه الله می فرماید : «هرگاه فرد مسلمان خواست در نماز دعا کند،پس قبل از آنکه سلام دهد دعا کند،نه بعد از سلام؛حال چه در نماز فریضه باشد چه نافله». منبع: [ الشرح الممتع ٣۵١/٧].

بیشتر بخوانید »

مشورت با دیگران

قتاده رحمه اللّٰه می فرماید: “هیچ قومی به خاطر کسب رضایت (دیدار وجه) اللّٰه باهم مشورت نمی کنند مگر اینکه به بهترین و پر برکت ترین امر هدایت می شوند”.

بیشتر بخوانید »

سخنان ماندگار سلف صالح

امام شافعی رحمه الله فرمودند: «اگر دوستى تو را به اطاعت از پروردگار تشویق نماید، دستت را در دست او محکم بفشار (هرگز او را رها نکن) همواره نگهدارى دوست دشوار است، ولى از دست دادن او بسى آسان است».

بیشتر بخوانید »

شاید این دلتنگی مجازات یک گناهِ پنهانی باشد

شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله می‌گوید: «گناهان، مجازات خود را دارند؛ گناه پنهانی مجازات پنهانی دارد و گناه علنی مجازات علنی. یکی از عقوبت‌های پنهانی این است که انسان در وجود خود نوعی غم و دلتنگی احساس کند، بدون آنکه سبب آن را بداند».

بیشتر بخوانید »

حسن ظن به الله متعال

علامه عثیمین رحمه اللّٰه تعالی می فرماید: ” …. هر کس در انتظار فرج و گشایش (مشکلاتش) است،به خاطر این انتظار؛اجر کسب می کند،چرا که انتظار فرج از حسن ظن به الله متعال است .. و همانا حسن ظن به اللّٰه عملی صالح است که انسان به خاطر آن اجر و ثواب می برد”. نگا : (فتاوى نور على الدرب) …

بیشتر بخوانید »

فهم معانی قرآن

شیخ الإسلام ابن تیمیه رحمه الله می فرماید: [“آنچه که (در قرائت قرآن) حائز اهمیت است؛فهم معانی آن و عمل بدان است،پس اگر نیت حافظ قرآن این نباشد،هرگز از اهل علم و دین نخواهد بود.”]. (مجموع الفتاوى٢٣/ ۵۵).

بیشتر بخوانید »

صبر بر درد و مصیبت

شیخ عثیمین رحمه اللّٰه می فرماید: “هرگاه به مصیبتی گرفتار شدی،هرگز فکر نکن این غم و اندوهی که بر سرت خراب شده،یا این دردی را که کشیده ای ولو خاری که باشد بیهوده خواهد رفت . بلکه در آینده ای بسیار نزدیک جایگزینی بهتر خواهد آمد .. گناهانت از تو همچون برگ های درخت که از آن می ریزند،نمی ماند …

بیشتر بخوانید »

رفتار صحیح با شخص توبه کار

ابن تیمیه رحمه الله می فرماید: به اتفاق تمامی مسلمانان ملامت کردن شخص توبه کار جایز نیست .. وهرگاه اظهار توبه و پشیمانی کرد،با نیکی از او استقبال می شود. (الآداب الشرعیه” لابن مفلح: ١/٩۶).

بیشتر بخوانید »

برای شخص مسافر در روز جمعه دو حالت وجود دارد

شیخ عثیمین رحمه اللّٰه می فرماید: برای شخص مسافر در روز جمعه دو حالت وجود دارد: حالت اول: اینکه قبل از برپایی نماز جمعه در(شهر یا روستایی) پیاده شود،و تصمیم گرفته باشد تا هنگام نماز عصر و یا بیشتر بماند؛در این حالت مادامی که در محلی که نماز جمعه برپا می شود ساکن است نماز جمعه بر او فرض می …

بیشتر بخوانید »

درجه ابرار

شیخ الإسلام ابن تیمیه رحمه الله می فرماید: “هر کس دوست دارد به درجه ابرار برسد و همراه نیکان باشد،شایسته است در هر روزی که خورشید طلوع می کند در اندیشه آن باشد که به خَلق نفع برساند”. (الایمان الأوسط).

بیشتر بخوانید »

ترک عمدی نماز

امام ابن تیمیه رحمه ﷲ تعالے می فرماید: هرکس تنها یک نمازش را عمدا ترک کند،مرتکب گناه کبیره ای بزرگ شده،بر اوست که تا با انجام اعمال نیک و توبه فراوان به جبران آن بپردازد. [منهاج السنه [٢٣١/۵].

بیشتر بخوانید »

قرآن و سنت

ابن قیم رحمه اللّٰه می فرماید: “هرکس دلیل وبرهان را ترک کند،از راه مستقیم دور می گردد و منحرف می شود؛و جز قرآن وسنت هیچ دلیل و برهانی به سوی اللّٰه و بهشت نیست”. [مدارج السالکین ج٢ ص ۴٣٩].

بیشتر بخوانید »

علم و آگاهی نسبت به منهج

ابن قیم رحمه الله می گوید: «کسی که به سوی الله متعال و سرای آخرت در حرکت است، بلکه هرکس به سوی مقصدی در حال حرکت است، حرکتش به پایان نمی رسد و به مقصود نخواهد رسید مگر با دو نیرو؛ نیروی علم و نیروی عمل؛ با نیروی علم منازل راه و مواضع سلوک را می بیند و در مسیر …

بیشتر بخوانید »

ﻇﻠﻢ

شیخ الإسلام ابن تیمیه رحمه الله تعالی: ﻇﻠﻢ ، ﺑﺮ ﺳﻪ ﻧﻮﻉ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﻮﻋﺶ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪﻱ ﺍﻣﺮﺍﺽ ﻗﻠﺐ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻲ ﺭﻭﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺁﻧﻬﺎ ﻋﺪﻝ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺻﺤﺖ ﻭ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻗﻠﺐ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﻲ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﻣﺎﻡ ﺍﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ (ﺭﺽ) ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻲ ﮔﻔﺖ: « ﺍﮔﺮ ﻗﻠﺒﺖ ﺭﺍ ﺻﺤﻴﺢ ﻭ ﺳﺎﻟﻢ ﻧﻤﺎﻳﻲ …

بیشتر بخوانید »

ترس از گناه

سفیان بن عیینه رحمه الله: اگر در دل ترس از گناهی که انجام داده اید دارید، این ترس مانع برای دعا کردن شما نشود. چرا که الله سبحانه و تعالی دعای ابلیس که بدترین مخلوقات است استجابت کرد و فرمود: آن هنگام که ابلیس گفت ؛ پروردگارا مرا تا روز برانگیختنشان مهلت ده، و خداوند پاسخ داد: تو از مهلت …

بیشتر بخوانید »

ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻋﺪﺍﻟﺖ

شیخ الإسلام ابن تیمیه رحمه الله تعالی: ﭘﺲ ﺍﺯ ﻋﺒﺎﺩﺕ ﺧﺪﺍ، ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺑﺮ ﻧﻔﺲ ﺍﺳﺖ، ﮐﻪ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﻫﻤﻪﻱ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﻮﺭﺍﺕ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﻠﺐ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﭘﺲ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﻠﺐ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ ﻭﺳﻴﻊ ﺩﺭ ﻋﻤﻞ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ، ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻭ …

بیشتر بخوانید »

اگر خواهان هدایت هستی

علامه ابن عثیمین رحمه الله: اگر خواهان هدایت هستی، بدون هیچ عجله و شتابی، به تدبر و تفکر در آیات قرآن بپرداز و از آن غافل مباش. امروزه بسیاری از کسانی که قرآن میخوانند، یا برای کسب پاداش قرائت است و یا برای تبرک به آن؛ و نه برای تدبر در آن. لذا از گنجینه های سودمند آن بی بهره …

بیشتر بخوانید »

قلب های بیمار و مداوای آنها

شیخ الإسلام ابن تیمیه رحمه الله تعالی: ﻧﺠﺎﺕ ﺩﺍﺩﻥ ﺟﺴﻢ ﺍﺯ ﺍﺧﻼﻕ ﻓﺎﺳﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﺭﺝ ﮐﺮﺩﻥ ﺧﻮﻥ ﺯﺍﺋﺪ ﻭ ﮐﺜﻴﻒ ﺍﺯ ﺑﺪﻥ ﺍﺳﺖ، ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭﮐﻪ ﺑﺪﻥ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺧﻮﻥ ﺯﺍﺋﺩ ﻭ ﺁﻟﻮﺩﻩ، ﺷﺎﺩﺍﺏ ﻭ ﺳﺮﺯﻧﺪﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻭ ﻗﻮﺍﻱ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﻮﺩ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ ﻭ ﺭﺷﺪ ﻭ ﻧﻤﻮ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ، ﻗﻠﺐ ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺳﺖ ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﮐﻪ …

بیشتر بخوانید »

گناه

گناه به صاحب خود زیان می‌رساند و از جمله اسباب از بین رفتن [اجر] اعمال نیک است. اگر انسان مرتکب گناهی شود ممکن است یکی از آثار آن تباه شدن اعمال و بطلان عباداتش باشد. (علامه ابن جبرین رحمه الله).

بیشتر بخوانید »

ایمان به رستاخیز و جزا

«ایمان به رستاخیز و جزا، اساسِ صلاحِ قلب و رغبت در انجام نیکی‌ها و ترس از شر است، و این دو [بیم و امید] ریشه‌ی همه‌ی خوبی‌ها است». (علامه عبدالرحمن السعدی رحمه الله).

بیشتر بخوانید »

نعمتهای الله بر بنده اش و مجازات های الله بر وی

یکی از بزرگترین نعمت‌های الله بر بنده‌ی مومنش این است که او را برای دوستی با نیکان توفیق دهد، و از جمله مجازات‌هایش این است که بنده‌اش را مبتلای دوستی با بدان کند. (علامه عبدالرحمن السعدی رحمه الله).

بیشتر بخوانید »

تاوان گناه

«یکی از تاوان‌های گناهان محروم شدن از علم است زیرا علم نوری است که الله آن را در قلب می‌افکند و گناه، این نور را خاموش می‌کند». امام ابن قیم رحمه الله [الجَواب الکَافی؛ ۱/۱۱۸].

بیشتر بخوانید »

حیاء

امام ابن رجب حنبلی رحمه الله تعالی می فرماید: آنگاه که نعمتهای الله متعال مرور می گردد، حیاء از الله متعال شکل می گیرد؛ و شخص از الله متعال، حیاء می کند آن هنگام که از نعمتهایش، در راه گناه و معصیت استفاده می شود. فتح الباری ۱/۱۴۰.

بیشتر بخوانید »

دل های پاک

عثمان بن عفان رضی الله عنه، داماد سرورم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید: اگر دلهای ما پاک باشد، از کلام پروردگار سیر نمی‌شود، من خجالت می‌کشم روزی بر من بگذرد که در آن نگاهی به قرآن نیفکنده باشم.

بیشتر بخوانید »

بهره ی مؤمن از تو سه چیز باشد

یحیی بن معاذ رحمه الله می فرمایند: بهره ی مؤمن از تو سه چیز باشد: اگر به او سودی نمی رسانی ضرری نرسان، اگر او را خرسند نمی کنی اندوهگینش نساز، اگر او را نمی ستایی از او بدگویی مکن.

بیشتر بخوانید »

مسلمان و حفظ پوشش اسلامی

امام البانی رحمه الله می فرماید: مسلمان باید پوشش و لباس امتش را به گونه ای حفظ کند که حتی اگر او را با هلی کوپتر بلند کردند و میان کفار قرار دادند، کفار بگویند این شخص مسلمان است چون لباس مسلمانان را می پوشد. (سلسله الهدی و النور نوار شماره ۷۴۵ش).

بیشتر بخوانید »

بالاترین صبر، صبر اختیاری است

شنیدم که شیخ الاسلام ابن تیمیه می گفت: صبر یوسف در برابر زن عزیز مصر کامل تر از صبر او در برابر برادرانش بود که او را به چاه انداختند و نهایتأ در معرض فروش و جدایی از پدر و مادرش قرار گرفت. زیرا همه این ماجراها در محدوده اختیارات و دستاوردهای او نبود و چاره ای جز صبر نداشته …

بیشتر بخوانید »

سخنان ماندگار سلف صالح

امام ابن قیم رحمه اللّه می گوید: «ذاکرین اللّه متعال دو نوع هستند: گروهی که با زبان شروع میکنند و اگر چه که بر غفلت باشند. سپس همانطور پیوسته ذکر میکنند تا وقتی که قلبشان نیز حاضر میشود و قلب و زبان هر دو بر ذکر جمع میشوند. گروه دوم کسانی هستند این نوع ذکر را نمی پسندند و با …

بیشتر بخوانید »

سخنان ماندگار سلف صالح

امام ابن تیمیه رحمه الله فرمودند: «شرک ورزیدن به الله متعال بزرگ ترین و ریشه اصلی فساد بر روی زمین است، چنانچه توحید و یکتاپرستی بزرگترین و عوامل اساسی صلاح و سعادت بر روی زمین است».

بیشتر بخوانید »

تقلید کورکورانه

امام أحمد بن حنبل رحمه الله: (لا تقلدنی ولا تقلد مالکاً ولا الشافعی ولا الأوزاعی ولا الثوری وخذ من حیث أخذوا). ازمن تقلید نکنید و از امام مالک و شافعی و اوزاعی و ثوری تقلید نکنید و (دینتان را) از جایی دریافت کنید که آنها دریافت کردند.(از قرآن و سنت دریافت کنید). (صفه صلاه النبی صلی الله علیه و سلم، …

بیشتر بخوانید »

خطر اهل بدعت

علامه شیخ محمد سعید رسلان حفظه الله میفرماید : أهل بدعت از دزدان هم خطرناکتر هستند ،زیرا اهل بدعت دلت را میستانند و بر دینت چیره میشوند.

بیشتر بخوانید »

فضل اهل حدیث(سلفی) بر دیگر مذاهب

امام البانی رحمه الله می گوید: در هر مذهب سنت ها و احادیثی وجود دارد که در مذهب دیگر یافت نمی شود، پس کسی که به یک مذهب چنگ زده است بدون شک بخش بزرگی از سنت هایی راکه نزد دیگر مذاهب وجود دارد از دست می دهد، ولی اهل حدیث (سلفی ها) اینگونه نیستند، آنها هر حدیثی که سندش …

بیشتر بخوانید »

کسی که به اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم توهین کند

امام احمد رحمه الله می گوید: من شتم إصحاب النبی صلى الله علیه وسلم، لا یؤمن علیه أن یکون مَرَق من الدین. هر کس به صحابه رسول الله صلى الله علیه وسلم توهین کند، ایمانى بر او نیست، و از دین خارج شده است. (“السنه “للخلال ١/۴٩٣).

بیشتر بخوانید »

انواع قلب و ارتباطش با ایمان

شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمودند: قلبی که خالص برای الله است و در آن چراغی است که می درخشد  چراغ ایمان و آن قلب مؤمن است قلبی که درغلاف قرار دارد و نورعلم و ایمان به او نمی‌رسد و آن قلب کافر است قلبی که واژگون و وارونه است و آن قلب منافق است قلبی که همزمان دو …

بیشتر بخوانید »

🏻دعوت سلفیت با هرنوع حزبگرایی مخالف است

علامه محدث عصر حاضر امام الالبانی رحمه الله می گوید: 🏻دعوت سلفیت با هرنوع حزبگرایی مخالف است. و سبب این امر نیز آشکار است زیرا دعوت سلفی منسوب به شخص معصوم رسول الله ﷺ می باشد و هرکسی از دعوت اینها پا فراتر نهد و دعوت بغیر از این نماید وی را سلفی نمی پنداریم؛ و این در حالی است …

بیشتر بخوانید »

تفاوت زهد و ورع

شیخ الإسلام ابن تیمیه رحمه الله می گوید: «الزهد ترک ما لا ینفع فی الآخره، والورع ترک ما تخاف ضرره فی الآخره». «زهد یعنی ترک کردن آنچه در آخرت سودی برایت ندارد و ورع ترک کردن آنچه است که می ترسی در آخرت برایت زیان داشته باشد»     [فوائد من کتاب الزهد لأزهری احمد محمود]

بیشتر بخوانید »