یا الله ما را بر اسلام و سنت بمیران

یا الله ما را بر اسلام و سنت بمیران

طلحه بغدادی رحمه الله علیه می گوید:
با امام احمد در کشتی همراه شدم، بسیار سکوت می کرد، هنگامی که حرف می زد می گفت: یا الله ما را بر اسلام و سنت بمیران…
((طبقات الحنابله ۱/۱۷۹))📚

مقاله پیشنهادی

بدترین نوعِ بندگی

بدترین نوعِ بندگی، بندگیِ هوای نفس است. شخص از بندگی سنگ‌ها به بندگی افکار دچار …