گناه

بعضی از گذشتگان فرموده اند:
آدم علیه السلام به سبب تنها یک گناه از بهشت اخراج شد ولی امروز شما گناهان بسیاری انجام میدهید و درعین حال میخواهید با این اعمال و معصیات وارد بهشت شوید

آدم أخرج من الجنه بذنب واحد وأنتم تعملون الذنوب وتکثرون منها وتریدون أن تدخلوا بها الجنه !! .
[لطائف المعارف لابن رجب ۵٧]

مقاله پیشنهادی

رساله ای در معنای طاغوت

نویسنده:شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمهالله علیه بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالی به تو رحم …