گناه

بعضی از گذشتگان فرموده اند:
آدم علیه السلام به سبب تنها یک گناه از بهشت اخراج شد ولی امروز شما گناهان بسیاری انجام میدهید و درعین حال میخواهید با این اعمال و معصیات وارد بهشت شوید

آدم أخرج من الجنه بذنب واحد وأنتم تعملون الذنوب وتکثرون منها وتریدون أن تدخلوا بها الجنه !! .
[لطائف المعارف لابن رجب ۵٧]

مقاله پیشنهادی

و من گفتم کسی بمیرد و همتایی برای پروردگار فرا نخوانده باشد

التوحید الخالص لله تعالی عنْ شَقِیقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: النَّبِیُّ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ …