گناهان عقل را از تدبر و فهم قرآن باز می‌دارد

گناهان عقل را از تدبر و فهم قرآن باز می‌دارد و نیروی تامل را از قلب می‌گیرد:

﴿…لَّوْ نَشَاء أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ یَسْمَعُونَ﴾

[اعراف: ۱۰۰]

«اگر بخواهیم آنان را به [کیفر] گناهانشان می‌رسانیم و بر دل‌هایشان مهر می‌نهیم تا دیگر نشنوند».

مقاله پیشنهادی

الله متعال گناهان پنهان را برای انسان آسان می‌سازد تا ایمانش را امتحان کند:

الله متعال گناهان پنهان را برای انسان آسان می‌سازد تا ایمانش را امتحان کند: ﴿…لِیَعْلَمَ …