گذشتگان صالح ما شُکر را حافظ می نامیدند

امام ابن قیم رحمه الله می فرماید:

“کانوا یسمون الشکر الحافظ لأنه یحفظ النعم الموجوده والجالب لأنه یجلب النعم المفقوده.”

📚 [عده الصابرین : ۱۲۰]

ترجمه: “گذشتگان صالح ما شُکر را حافظ می نامیدند، چرا که نعمت های موجود را حفظ می نماید؛ و همچنین به آن جلب کننده نیز می گفتند،چرا که نعمت های از دست رفته و نبوده را جلب می کند.”

مقاله پیشنهادی

عمل بدون اخلاص

امـام ابن القیم رحمه الله: «العمل بغیر إخلاص ولا اقتداء کالمسافر یملأ جرابه رملا یثقله …