کوتاه ترین قصه دردناک و پند آموز

و هنگامی به جهنم رفت دوستانش را آنجا ندید.
گفت: دوستانم کجا هستند؟!!!

پس به او گفتند: همه دوستانت به خاطر مرگ تو توبه کردند.

بارها و بارها بخوان.

﴿یَا وَیْلَتَىٰ لَیْتَنِی لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِیلًا﴾‌
ای وای بر من، ای کاش فلانی را دوست نمی گرفتم.

مقاله پیشنهادی

درمان حسادت (۲)

درمان حسادت (۲) رسول الله صلی الله علیه و سلم هم راه جلوگیری از چشم …