کم حرفی پیشه کن تا قلبت نرم شود.

کم حرفی پیشه کن تا قلبت نرم شود.
و سکوتت را طولانی کن تا صاحب ورع  شوی. در به دست آوردن دنیا حریص نباش و حسادت نورز تا سریع الفهم شوی. انسانی طعنه گر مباش تا از زبان مردم نجات یابی.
مهربان باش تا درنزد مردم محبوب و دوست داشتنی شوی. بدانچه از رزق و روزی که نصیبت شده راضی باش تا بی نیاز گردی.
برالله توکل کن تا قوی شوی. با اهل دنیا در مسائل دنیوی اختلاف نورز تا هم الله و هم اهل زمین تورا دوست بدارند. متواضع باش تا اعمال نیکت کامل گردند. درهنگام عافیت و سلامتی اعمال نیکو انجام بده تا -الله متعال- از بالا تورا عافیت بخشد.

مقاله پیشنهادی

اگر در خانواده‌ای پدر و برادران اهل صلاح باشند

اگر در خانواده‌ای پدر و برادران اهل صلاح باشند، بسیار کم پیش می‌آید که دختر …