چه روزی عید است؟

«هر روزی که در آن، خداوند نافرمانی نشود (گناه روی ندهد) = آن روز عید است..

و هر روزی که مومن در طاعت و عبادت و ذکر و شکر پروردگارش به سر می برد = برای او عید است».

امام حسن بصری رحمه الله
منبع: لطائف المعارف / ص ۴۶۵

مقاله پیشنهادی

عفو و بخشیدن آنچه در نفس آدمی ‌خطور می‌کند

ابن تیمیّه درباره‌ی این فرموده‌ی ‌پیامبر صلی الله علیه وسلم: «إن الله تجاوز لأمتی عما …