پنج سوال مهم

عبدالله بن مسعود از رسول الله صلی الله
علیه و سلم روایت کرده که فرمودند:

قدمهای بنی آدم تا زمانی در میدان حشر (ازمحاسبه ی) پروردگارش دور نمی شود تا اینکه از پنج چیز پرسیده نشده باشد،

از عمرش که در چه چیزی آنرا صرف نموده است

از جوانی اش که در چه چیزی آنرا مصروف داشته است

از مالش که از کجا حاصل نموده است و در چه چیزی مصرف نموده است

و درباره ی علمش چقدر عمل نموده است

السلسله الصحیحه تالیف محمد ناصر الدین الألبانی، ریاض: مکتبه المعارف

مقاله پیشنهادی

توسّل غیر مشروع و ناجایز (۱)

توسّل غیر مشروع و ناجایز عبارت است از توسّلی که در کتاب الله متعال (قرآن) …