وفات امام ابو داوود سیستانی:

امام ابو داود بعد از یک عمر تلاش وخدمت برای اسلام، در سن ۷۳ سالگی در سال ۲۷۵هجری در بصره چشم از دار فانی فرو بست و به دار باقی شتافت.

مقاله پیشنهادی

چگونگی زندگی اسلاف

  در عصر حاضر کیفیت معیشتی ما در آن ناز و نعمتی غرق شده بود …