هیچ زندانی تنگ تر از زندان هوا وهوس نیست

امام ابن قیم رحمه الله می فرماید:

“ولا سجن أضیق من سجن الهوى،ولا قید أصعب من قید الشهوه”

[ الداء والدواء : ۱۲۵ ]

ترجمه: “هیچ زندانی تنگ تر از زندان هوا وهوس نیست، و هیچ قید وبندی سخت تر از قید وبند شهوت نیست.”

مقاله پیشنهادی

عمل بدون اخلاص

امـام ابن القیم رحمه الله: «العمل بغیر إخلاص ولا اقتداء کالمسافر یملأ جرابه رملا یثقله …