هفت نکته اساسی برای درک پیام قرآن

 استاد ناصر سبحانی

برای درک پیام قرآن، توجه به چند نکته حائز اهمیت است‏:

 ۱‏ـ باید برای درک پیام هر سوره، محور آن سوره را پیدا کرد.

۲ ‏ـ باید شأن نزول هر سوره بر طبق نیاز مدعوّ باشد‏.

 ۳‏ـ برای فهم قرآن نمی‏ توان با ذهنی خالی با قرآن رو به‏ رو شد؛ اما انسان نباید آن‏ چه را که در ذهن خود دارد، درست فرض کند تا برای تأیید آن، به حضور قرآن برود، بلکه باید آن‏ها را به ‏عنوان سؤال فرض کند و برای دریافت جواب درست آن به قرآن مراجعه نماید.

 ۴‏ـ قرآن باید وسیله ‏ای برای ارزیابی صحت و سقم روایات باشد.

 ۵‏ـ باید با اخلاص به حضور قرآن رفت.

 ۶‏ـ باید بر طبق کتب معتبر لغت، در مفردات قرآن، تأمّل و در نظم جملات و سیاق آیات مربوطه، تدبّر نمود.

 ۷ـ اسم سوره برای پیداکردن محور سوره، کمک‏ کننده است.

منابع : نوارهای دعوت

مقاله پیشنهادی

عفو و بخشیدن آنچه در نفس آدمی ‌خطور می‌کند

ابن تیمیّه درباره‌ی این فرموده‌ی ‌پیامبر صلی الله علیه وسلم: «إن الله تجاوز لأمتی عما …