هر کس که الله با او باشد

قال شیخ الاسلام بن تیمیه رحمه الله: «من کان الله معه دَفَع عنه أنواعَ الأذى والمضرَّات مالا یَدفعُه عنه أحدٌ من خلقِه»

ابن تیمیه رحمه الله می فرماید: هر کس که الله ﷻ با او باشد انواع گزندها و ضررها از او دور می کند، آنچه را که هیچ کس از مخلوقاتش نمی توانند آن را از او دور کنند.

[ قاعده فی الصبر ص۶۷ ]

مقاله پیشنهادی

پاسخ به نامۀ هارون الرشید

  بغداد (دار الخلافه) به خوبی مزین و آراسته شده است، هارون الرشید (خلیفه وقت) …