هر کس برای بر پایی نماز تهجد برخیزد و همسرش نیز بیدار شود

«مَنْ اسْتَیْقَظَ مِنْ اللَّیْلِ وَأَیْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّیَا رَکْعَتَیْنِ جمِیعًا کُتِبَا مِنْ الذَّاکِرِینَ اللَّهَ کَثِیرًا وَالذَّاکِرَاتِ».

هر کس شبانگاهان بیدار شود و همسرش نیز با او برخیزد, با همدیگر«به جماعت» دو رکعت نماز بخوانند, خداوند آنها را از زمره مردان و زنانی قرار میدهد که بسیار خداوند را یاد میکنند.

مقاله پیشنهادی

کسانی که بیش از همه از گمراهی می‌ترسند، بیشتر از دیگران بر حق و هدایت ثابت قدم می‌مانند

همان کسانی که بیش از همه از گمراهی و عقب گرد می‌ترسند، بیشتر از دیگران …