هرگاه نمازت را خواندی

“هرگاه نمازت را خواندی، رزق و روزی ات از جایی برایت می آید که خودت هم تصورش را نمی کردی”.

‏[ تَفسِیرُ ابنُ کَثِیر || ۵ / ٣٢٧ ]

مقاله پیشنهادی

عمل بدون اخلاص

امـام ابن القیم رحمه الله: «العمل بغیر إخلاص ولا اقتداء کالمسافر یملأ جرابه رملا یثقله …