هرگاه نمازت را خواندی

“هرگاه نمازت را خواندی، رزق و روزی ات از جایی برایت می آید که خودت هم تصورش را نمی کردی”.

‏[ تَفسِیرُ ابنُ کَثِیر || ۵ / ٣٢٧ ]

مقاله پیشنهادی

عفو و بخشیدن آنچه در نفس آدمی ‌خطور می‌کند

ابن تیمیّه درباره‌ی این فرموده‌ی ‌پیامبر صلی الله علیه وسلم: «إن الله تجاوز لأمتی عما …