هرکه مسلمانی را بپوشاند، الله [نیز] او را خواهد پوشاند

شاید خداوند کسی را که گناه بزرگتری انجام داده بپوشاند و کسی را که گناهِ کوچکتری مرتکب شده رسوا نماید؛ چرا که اولی [گناه‌ها و عیب‌های] مردم را پوشانده و دومی آنان را رسوا کرده است.

در حدیث آمده که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: «هرکه مسلمانی را بپوشاند، الله [نیز] او را خواهد پوشاند»
(مسلم:۲۶۹۹)

 

مقاله پیشنهادی

عبادت در هنگام هرج و مرج، مانند هجرت به سوی من است

رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: عبادت در هنگام هرج و …