هرکه مسلمانی را بپوشاند، الله [نیز] او را خواهد پوشاند

شاید خداوند کسی را که گناه بزرگتری انجام داده بپوشاند و کسی را که گناهِ کوچکتری مرتکب شده رسوا نماید؛ چرا که اولی [گناه‌ها و عیب‌های] مردم را پوشانده و دومی آنان را رسوا کرده است.

در حدیث آمده که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: «هرکه مسلمانی را بپوشاند، الله [نیز] او را خواهد پوشاند»
(مسلم:۲۶۹۹)

 

مقاله پیشنهادی

و من گفتم کسی بمیرد و همتایی برای پروردگار فرا نخوانده باشد

التوحید الخالص لله تعالی عنْ شَقِیقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: النَّبِیُّ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ …