هدف از زیارت قبور

ابن قیم رحمه الله میفرمایند:

هدف از زیارت قبور سه چیز است:

به یاد آوردن آخرت و پند و عبرت گرفتن

با دعا کردن برای میت به او کمک کردن

کمک کردن زیارت کننده ی قبر به خودش با تبعیت از سنت.

مقاله پیشنهادی

تفریق و از هم پاشیدگی امت

قال المناوی رحمه الله: پس به درستی بدان که تفریق واز هم پاشیدگی امت ؛ …