هدف از زیارت قبور

ابن قیم رحمه الله میفرمایند:

هدف از زیارت قبور سه چیز است:

به یاد آوردن آخرت و پند و عبرت گرفتن

با دعا کردن برای میت به او کمک کردن

کمک کردن زیارت کننده ی قبر به خودش با تبعیت از سنت.

مقاله پیشنهادی

کرامت انسان ها نزد خدا

کرامت انسان ها نزد خدا در شریعت اسلام هیچ نژاد و زبانی از بقیه برتر …