هدف از زیارت قبور

ابن قیم رحمه الله میفرمایند:

هدف از زیارت قبور سه چیز است:

به یاد آوردن آخرت و پند و عبرت گرفتن

با دعا کردن برای میت به او کمک کردن

کمک کردن زیارت کننده ی قبر به خودش با تبعیت از سنت.

مقاله پیشنهادی

عمل بدون اخلاص

امـام ابن القیم رحمه الله: «العمل بغیر إخلاص ولا اقتداء کالمسافر یملأ جرابه رملا یثقله …