نکاتی از اخلاق اسلامی

ساکت بودن و خود را به غفلت زدن در بعضی امور از منهج صالحان است.

رسول الله
صلی الله علیه وسلم فرمودند:
«هرکس به الله و روز قیامت ایمان دارد، پس یا سخن خیر و نیک بگوید و یا ساکت باشد» (روایت‌بخاری)

نکته ای بسیار مهم:
آن چیزی که جسم ما با طاعات و عبادات به دستش می آورد، بوسیله لغزش زبان ما می سوزد، پس سخن نیک بگویید یا سکوت کنید، چرا که سلامتی انسان بین دو فکش است.

مقاله پیشنهادی

وظیفه‌ی علما در برابر گسترش (باورهای) باطل ‏

تردیدی نیست که هدایت مردم ثمره‌ی گسترش علوم اسلامی در جامعه است. اما ملاحظه می‌شود …