نظر شیخ الإسلام ابن تیمیه در مورد اهل بیت رضی الله عنهم

شیخ الإسلام ابن تیمیه(رحمه الله) میفرماید

محبت داشتن با اهل بیت رَضِیَ اللهُ عَنْهماُ بر ما فرض است و به خاطر این محبت الله بما اجر و پاداش میدهد….

و هرکس با اهل بیت بغض و کینه داشت پس بر او باد لعنت الله و فرشتگان و همه مردمان

مجموع الفتاوى جلد۴صفحه۴۸۷ و ۴۸۸

مقاله پیشنهادی

فضیل بن عیاض و هارون الرشید

نحوه برخورد علماء با حاکم فضیل بن ربیع که از اطرافیان خلیفه بود می گوید: …