نشستن کنار اهل بدعت

امام ابوالجوزاء رحمه الله می فرماید: لأن یجاورنی قرده وخنازیر أحب إلی من أن یجاورنی أصحاب الأهواء

ابوالجوزاء رحمه الله فرموده : اگر در خانه و کنار من میمونها و خنزیرها باشند ، برایم بهتر است از اینکه در کنار من شخص اهل بدعت باشد .

[ابن بطه فی الکبری ۴٧۶/٢].

مقاله پیشنهادی

پاسخ به نامۀ هارون الرشید

  بغداد (دار الخلافه) به خوبی مزین و آراسته شده است، هارون الرشید (خلیفه وقت) …