مکارم و اخلاق گرامی

سعید بن العاص رضی الله عنه می‌گوید:

اگر مکارم و اخلاق گرامی آسان بود انسان‌های لئیم و پست نیز در این زمینه از شما پیشی می‌گرفتند؛

اما سخت است و تنها کسی که فضیلت آن را می‌داند و امید پاداش دارد بر آن صبر می‌کند.

[مکارم الأخلاق ابن ابی الدنیا]

مقاله پیشنهادی

درمان حسادت (۲)

درمان حسادت (۲) رسول الله صلی الله علیه و سلم هم راه جلوگیری از چشم …