مکارم و اخلاق گرامی

سعید بن العاص رضی الله عنه می‌گوید:

اگر مکارم و اخلاق گرامی آسان بود انسان‌های لئیم و پست نیز در این زمینه از شما پیشی می‌گرفتند؛

اما سخت است و تنها کسی که فضیلت آن را می‌داند و امید پاداش دارد بر آن صبر می‌کند.

[مکارم الأخلاق ابن ابی الدنیا]

مقاله پیشنهادی

گمان نیک به الله تعالی

حسن الظن بالله تعالى =گمان نیک نسبت به الله عزوجل عنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ …