مناجات شبانه

خدایا، مرا ببخش! به خاطر همه لحظه هایی که به یاد تو نبوده ام!

به خاطر همه سجده هایی که زود سر برداشتم .
به خاطر همه درهایی که کوبیده ام و خانه تو نبوده اند .

به خاطر همه حاجاتی که از غیر تو خواسته ام .
به خاطر همه وعده هایی که تو دادی و من باور نکردم .

ببخش مرا بخاطر بی انصافی هایم

بخاطر انکه فقط درحال ناراحتی به یادت بودم در حین خوشحالی فراموشت کرده بودم

ببخش این بنده ی عاصی را….

مقاله پیشنهادی

درمان حسادت (۲)

درمان حسادت (۲) رسول الله صلی الله علیه و سلم هم راه جلوگیری از چشم …