مفاهیمی اساسی در مورد کفر نزد اهل سنت و جماعت ( ۲ )

امام ابن تیمیه رحمه اللّٰه می فرماید :

“فمن قال أو فعل ما هو کفر کفر بذلک وإن لم یقصد أن یکون کافرا إذ لا یقصد الکفر أحد إلا ما شاء الله.” *

ترجمه : “هر کس سخنی بگوید یا فعلی انجام دهد که کفر اکبر باشد ، به سبب آن کافر می شود ، هر چند هم قصد آن را نداشته باشد که کافر شود ، چرا که کسی قصد و نیت کفر نمی کند الا ماشاء اللّٰه”.

* : [ نگا: الصارم المسلول : ۱۷۸ ]

مقاله پیشنهادی

و من گفتم کسی بمیرد و همتایی برای پروردگار فرا نخوانده باشد

التوحید الخالص لله تعالی عنْ شَقِیقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: النَّبِیُّ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ …