مفاهیمی اساسی در مورد کفر نزد اهل سنت وجماعت ( ۲ )

امام ابن تیمیه رحمه اللّٰه می فرماید :

“فمن قال أو فعل ما هو کفر کفر بذلک وإن لم یقصد أن یکون کافرا إذ لا یقصد الکفر أحد إلا ما شاء الله.” *

ترجمه : “هر کس سخنی بگوید یا فعلی انجام دهد که کفر – اکبر – باشد ، به سبب آن کافر می شود ، هر چند هم قصد آن را نداشته باشد که کافر شود ، چرا که کسی قصد و نیت کفر نمی کند الا ماشاء اللّٰه .”

مقاله پیشنهادی

حکم استعانت و استغاثت

حکم استعانت و استغاثت (کمک خواهی و یاری طلبی) از مخلوقات و آفریده ها استعانت: …