معیار و ارزش تو، اخلاق توست

آنگاه که الله متعال پیامبرش را توصیف نمود،  نسب، مال یا شکل و شمایل او را وصف نکرد بلکه فرمود:

“وَإِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ”

«و تو دارای خوی سترگ (یعنی صفات پسندیده و افعال حمیده) هستی»

پس بدان: معیار و ارزش تو، اخلاق توست!

مقاله پیشنهادی

هر که بیشتر تکبر ورزد، خداوند او را در دل دیگران ذلیل‌تر خواهد ساخت

هر که بیشتر تکبر ورزد، خداوند او را در دل دیگران ذلیل‌تر خواهد ساخت: ﴿قَالَ …