معانى صفات و اسماء الله الحسنى

توجه: ترجمه فارسی این اسمها تنها برای توضیح و تبیین بیشتر معانی است، اما بسیاری از این اسمها فقط با لفظ عربی به درستی قابل فهم هستند و ترجمه آن در یک کلمه بسیار مشکل و نامفهوم است.

۱) اللَّهُ: الله
۲) اَلرَّحْمنُ: بخشایشگر-هستی بخش- بخشنده نعمت بدون چشم داشت همه موجودات.
۳) اَلرَّحِیْمُ: مهربان-پاداش و نعمت دهنده در مقابل اعمال نیکوی بندگان.
۴) اَلْمَلِکُ: صاحب و مالک مطلق و وابسته به خود (همه چیز و همه موجودات در اختیار و تصرف او و به او وابسته اند).
۵) اَلْقُدُّوسُ: پاک از هر عیب و نقص.
۶) اَلسَّلاَمُ: پاک و سلامتی بخش عالم.
۷) اَلْمُؤْمِنُ: یگانه امانتدار و امان دهنده مخلوقات از عذاب.
۸) اَلْمُهَیْمِنُ: نگهبان مسلط بر عالم.
۹) اَلْعَزِیْزُ: صاحب عزت و بزرگواری.
۱۰) اَلْجَبَّارُ: خود رأی و جبران کننده و اصلاحگر حال بندگان خویش.
۱۱) اَلْمُتَکَبِّرُ: یگانه وجودی که همه بزرگیها ازآن اوست.
۱۲) اَلْخَالِقُ: بوجود آورنده عالم از عدم و پدیدآورنده مخلوقات.
۱۳) اَلْبَارِیءُ: بوجود آورنده همه مخلوقاتی که دارای روح هستند،  آفریننده موجودات ازهمدیگر.
۱۴) اَلْمُصَوِّرُ: صورت دهنده و طراح عالم و همه موجودات.
۱۵) اَلغَفَّارُ: بسیار آمرزنده.
۱۶) اَلْقَهَّارُ: غالب و چیره و بازگیرنده همه چیز.
۱۷) اَلْوَهَّابُ: بسیار بخشنده و نعمت دهنده.
۱۸) اَلرَّزَّاقُ: بوجود آورنده روزی و توشه حیات و خالق علتهای بدست آمدن روزی.
۱۹) اَلْفَتَّاحُ: باز کننده درهای خزائن رحمتش برای بندگان.
۲۰) اَلْعَلِیْمُ: آگاه و دانای برهمه چیز و درهمه احوال و درهمه جا.
۲۱) اَلْقَابِضُ: گیرنده روح و نعمت از هر که بخواهد.
۲۲) اَلْبَاسِطُ: وسعت دهنده توشه حیات برای هرکس که بخواهد.
۲۳) اَلْخَافِضُ: فرونشاننده و خوارکننده هرکس که مستحق ذلت و خواری باشد.
۲۴) اَلرَّافِعُ: برتری دهنده به هرکس که مستحق برتری است از متقین.
۲۵) اَلْمُعِزُّ: بزرگواری بخش و یاری دهنده کسی که به دین خود چنگ زده.
۲۶) اَلْمُذِلُّ: خوارکننده دشمنان خود.
۲۷) اَلسَّمِیْعُ: شنوای همه صداها.
۲۸) اَلْبَصِیْرُ: بینای پیدا و ناپیدا.
۲۹) اَلْحَکَمُ: یگانه داور و حاکمی که هیچ ردی در قضاوت و داوری او نیست.
۳۰) اَلْعَدْلُ: دادگر کامل در دادگری.
۳۱) اَللَّطِیْفُ: آگاه، بسیار دقیق درهمه امور و اشیاء پیدا و ناپیدا.
۳۲) اَلْخَبِیْرُ: اخبار باطن و پنهان بر او پوشیده نیست.
۳۳) اَلْحَلِیْمُ: صبور و شکیبا-کسی که خشم بر او غلبه نمی کند.
۳۴) اَلْعَظِیْمُ: صاحب عظمت و بزرگی که در عظمت بی همتاست.
۳۵) اَلْغَفُوْرُ: بسیار آمرزنده.
۳۶) اَلشَّکُوْرُ: کسی که پاداش بزرگی در مقابل نیکوی کم می دهد.
۳۷) اَلْعَلِی: وجودی که مراتب بزرگی او ذوق تصور است.
۳۸) اَلْکَبِیْرُ: وجودی که عقل و احساس از درک کامل او ناتوان است.
۳۹) اَلْحَفِیْظُ: نگهدار اعمال بندگان و هر چیزی که بخواهد.
۴۰) اَلْمُقِیْتُ: خالق قوت و نیروی حیات مادی و معنوی.
۴۱) اَلْحَسِیْبُ: وجودی که برای بندگانش کافی است، حسابگر اعمال بندگان درروز قیامت.
۴۲) اَلْجَلِیْلُ: وجودی که برترین کمالات از آن اوست.
۴۳) اَلْکَرِیْمُ: بخشنده ای که بدون سؤال و درخواست می بخشد.
۴۴) اَلرَّقِیْبُ: وجودی که مراقب و ناظر همه اشیاء و حرکات است.
۴۵) اَلْمُجِیْبُ: جواب دهنده به کسانی که او را فریاد کنند.
۴۶) اَلْوَاسِعُ: وجودی که علم و قدرت و رحمت او همه جا را فرا گرفته است.
۴۷) اَلْحَکِیْمُ: کاردان-آگاه به چگونگی و اهداف امور و اشیاء عالم.
۴۸) اَلوَدُوْدُ: خواستار نیکی برای همه بندگانش در همه احوال.
۴۹) اَلْمَجِیْدُ: بزرگواری که بزرگواری او بی نهایت است.
۵۰) اَلْبَاعِثُ: برانگیزاننده پیامبران ‡- برانگیزاننده مردگان از قبر.
۵۱) اَلشَّهِیْدُ: آگاه و نظاره گر و بیننده‌ ای همه اشیاء و حرکات و سکنات عالم.
۵۲) اَلْحَقُّ: وجود ثابت و یکنواختی که هرگز تحول و تغییر در راه ندارد.
۵۳) اَلْوَکِیْلُ: عهده دار همه امور بندگان و موجودات.
۵۴) اَلْقَوِی: صاحب قدرت و قوت بی نهایت.
۵۵) اَلْمَتِیْنُ: نیرومندی که محکم کاری او بی نهایت است.
۵۶) اَلْوَلِی: سرپرست و مدیر عالم هستی و همه موجودات.
۵۷) اَلْحَمِیْدُ: کسی که سزاوار همه گونه حمد و ثنا است.
۵۸) اَلْمُحْصِی: کسی که هیچ چیز درمقابل علمش پنهان نمی شود.
۵۹) اَلْمُبْدِیءُ: آغازی دهنده به همه کس و همه چیز.
۶۰) اَلْمُعِیْدُ: کسی که قدرت برگرداندن هرچیز را بعد از عدمش دارد.
۶۱) اَلْمُحیی: حیات دهنده-زندگی بخش.
۶۲) اَلْمُمِیْتُ: سلب کننده و گیرنده حیات از دیگران.
۶۳) اَلْحَی: همیشه زنده.
۶۴) اَلْقَیُّوْمُ: وابسته به خود و همه موجودات به او وابسته اند.
۶۵) اَلْوَاجِدُ: به وجود آورنده هرچیز که اراده کند.
۶۶) اَلْمَاجِدُ: بزرگی آفرین.
۶۷) اَلْوَاحِدُ: یگانه-یکتا.
۶۸) اَلصَّمَدُ: بی نیاز ازهر چیز.
۶۹) اَلْقَادِرُ: توانا-توانائی بخش.
۷۰) اَلْمُقْتَدِرُ: مسلط و قدرتمدار حقیقی.
۷۱) اَلْمُقَدِّمُ: پیشی دهنده و برتری دهنده بعضی از امور و اشیاء نسبت به همدیگر.
۷۲) اَلْمُؤَخِّرُ: عقب انداز هرچیز و هر امری که بخواهد.
۷۳) اَلأَوَّلُ: وجودی که بر هر چیز پیشی دارد.
۷۴) اَلآخِرُ: باقی-وجودی که بالاتر از همه موجودات باقیست.
۷۵) اَلظَّاهِرُ: وجودی که آثار قدرت و هستی او پیداست.
۷۶) اَلْبَاطِنُ: وجودی که احاطه بر ذات او غیر ممکن است.
۷۷) اَلْوَالِی: یگانه سر پرستی که همه ولایتها از اوست.
۷۸) اَلْمُتَعَالِی: دور از عیب و نقص.
۷۹) اَلْبِرُّ: وجودی که سرچشمه همه نیکی هاست.
۸۰) اَلتَّوَّابُ: توبه پذیر طغیانگران و سرکشان.
۸۱) اَلْمُنْتَقِمُ: انتقام گیر-عذاب دهنده کسانی که مستحق عذابند.
۸۲) اَلْعَفُوُّ: بخشنده گناهان و آمرزنده توبه کنندگان.
۸۳) اَلرَّؤُوفُ: وجودی که سرچشمه رحمت و مهربانی است.
۸۴) مَالِکَ الْمُلْکِ: وجودی که هستی و حرکات و سکنات عالم تابع خواست اوست.
۸۵) ذُوالْجَلاَلِ وَالإِکْرَامِ: صاحب بزرگواری و کمال.
۸۶) اَلْمُقْسِطُ: داد رس و دادستان مظلومین از ستمگران.
۸۷) اَلْجَامِعُ: در برگیرنده همه عالم هستی و جمع کننده در روز قیامت.
۸۸) اَلْغَنِی: بی نیاز از همه چیز و همه به او محتاجند.
۸۹) اَلْمُغْنِی: بی نیاز کننده.
۹۰) اَلْمَانِعُ: جلوگیری کننده از مصیبت و مشکلات اوست.
۹۱) اَلضَّارُ: ضرر رسان به اهل عصیان.
۹۲) اَلنَّافِعُ: منفعت دهنده به اهل ایمان.
۹۳) اَلنُّوْرُ: روشنائی مطلق و روشنائی بخش.
۹۴) اَلْهَادِی: راهنما و دستگیر.
۹۵) اَلْبَدِیْعُ: بی نظیر و بی شریک.
۹۶) اَلْبَاقِی: ماندنی.
۹۷) اَلْوَارِثُ: مالک نهائی تمام مخلوقات.
۹۸) اَلرَّشِیْدُ: کامل مطلق و تعالی دهنده.
۹۹) اَلصَّبُورُ:  شکیبا و شکیبائی بخش.

تهیه کننده: محی الدین
مصدر: سایت نوار اسلام
IslamTape.Com

مقاله پیشنهادی

سخنی در جهت ناخوشنودی خدا می‌گوید و درباره‌ی سخنش تفکر نمی‌کند

بخاری در صحیحش تخریج کرده: «وَإِنَّ الْعَبْدَ لَیَتَکَلَّمُ بِالْکَلِمَهِ مِنْ سَخَطِ اللَّهًِ، لا یُلْقِی لَهَا …