مصادیق خیرخواهی

علامه ابن‌السعدی رحمه الله:

از بزرگ‌ترین مصادیق خیرخواهی برای مسلمانان، تلاش برای ایجاد الفت و هم‌دلی و هم‌بستگی در میان آنان و باز داشتن آنها از تفرقه می‌باشد.

(مجموع المؤلفات ۶۵/۶۴)

این امر، تنها در پرتو عمل به قرآن و سنت به فهم صحابه و بهترین‌های این امت، میسر می‌باشد.

مقاله پیشنهادی

عمل بدون اخلاص

امـام ابن القیم رحمه الله: «العمل بغیر إخلاص ولا اقتداء کالمسافر یملأ جرابه رملا یثقله …