مردم دنباله رو حاکمان خودشان هستند!

قال عمر رضی الله عنه: «إن الناس لیؤدون إلى الإمام ما أدى الإمام إلى الله، وإن الإمام إذا رتع رتعت الرعیه».

امیرالمؤمنین عمر بن خطاب رضی الله عنه فرمودند: «مردم به همان اندازه از رهبر و پیشوای خود حرف شنوی خواهند داشت که او از خدای خود داشته باشد و اگر حاکم رفاه طلب باشد، رعیت نیز رفاه طلب خواهد شد».

[ «موسوعه فقه عمر بن الخطاب» د. محمد قلعجی (ص ۱۴۶) ].

مقاله پیشنهادی

بزرگ‌ترین فتنه این است که به شر چنگ بزنی و به‌سوی آن دعوت دهی

بزرگ‌ترین فتنه این است که به شر چنگ بزنی و به‌سوی آن دعوت دهی، و …