لحن سخن گفتن نزد بسیاری از مردم با تغییر مصالح تغییر می یابد

برادران یوسف هنگامی که با پدر خود یعنی یعقوب علیه السلام مصلحتی داشتند درمورد بنیامین گفتند:

“أَخَانَا” یعنی  برادر ما

“فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا”  «پس برادرمان را با ما بفرست»..

اما هنگامی که به آن مصلحت رسیدند و مدتش پایان یافت گفتند: “ابْنَکَ” یعنی  پسر تو..

“إِنَّ ابْنَکَ سَرَقَ”  «پسرت دزدی کرده است».

بهمین گونه، لحن سخن گفتن نزد بسیاری از مردم با تغییر مصالح تغییر می یابد.

مقاله پیشنهادی

گمان نیک به الله تعالی

حسن الظن بالله تعالى =گمان نیک نسبت به الله عزوجل عنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ …