قرآن را فراموش نکن

امام ابن رجب حنبلی رحمه الله فرمودند:

از جمله بزرگترین اعمال مستحبی که انسان را به الله متعال نزدیک میکند :بسیار تلاوت نمودن قرآن، و گوش دادن به آن با تفکر و تدبر و فهم نمودن آن است.

خباب ابن ارت، خطاب به مردی گفت: هرقدر که میتوانی به الله متعال تقرب بجوی و این را نیز بدان که به وسیله هیچ چیزی همچون کلامش(قرآن)، نمیتوانی به او نزدیک شوی.

من أعظم ما یُتقرَّب به العبد إلى الله تعالى مِنَ النَّوافل : کثره تلاوه القرآن ، وسماعهُ بتفکُّر وتدبُّرٍ وتفهُّمٍ ، قال خباب بن الأرت لرجل : تقرَّب إلى الله ما استطعتَ ، واعلم أنَّک لن تتقرب إلیه بشیءٍ هو أحبُّ إلیه من کلامه .

جامع العلوم والحکم (١٠٨٠/٣)

مقاله پیشنهادی

پاسخ به نامۀ هارون الرشید

  بغداد (دار الخلافه) به خوبی مزین و آراسته شده است، هارون الرشید (خلیفه وقت) …