فواید یادگیری علوم مختلف

هر کس قرآن را یاد بگیرد ارزشش بالا میرود

و هر کس با فقه صحبت کند مکانتش رویش میکند

و هر کس علم حدیث را یاد بگیرد و بنویسد دلیلش قوی میشود.

و هر کس در علم لغت درس بخواند اخلاقش رقیق میشود

و هر کس در در علم حساب درس بخواند رایش مورد احترام است

و هر کس خود را از شر مصون ندارد علمش به سودش نمیرسد .

امام شافعی رحمه الله

سیر أعلام النبلاء ۲۴۳/۸

مقاله پیشنهادی

عفو و بخشیدن آنچه در نفس آدمی ‌خطور می‌کند

ابن تیمیّه درباره‌ی این فرموده‌ی ‌پیامبر صلی الله علیه وسلم: «إن الله تجاوز لأمتی عما …