فقط و فقط از الـلّـه طلب کنید

اللّه متعال میفرماید:

{…أُجِیبُ دَعْوَهَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ…}
دعای دعا کننده را به هنگامی که مرا بخواند اجابت میکنم.
(بقره/۱۸۶)

رسول اللّه (صلی اللّه علیه وآله وسلم) میفرماید:
«هرگاه چیزی می خواهی از اللّه بخواه و هرگاه یاری می جویی از اللّه یاری بجوی!»

(صحیح بخاری)

مقاله پیشنهادی

دو رکعت سنّت هنگام دخول به مسجد

دو رکعت سنّت هنگام دخول به مسجد جابر روایت کرده است: «جَاءَ سُلَیْکٌ الْغَطَفَانِىُّ یَوْمَ …