فضیلت سکوت

امام عمر بن عبدالعزیز رحمه الله می فرماید:

هرگاه شخصی را دیدید که سکوت زیادی اختیار می کند و از مردم گریزان است،
پس به او نزدیک شوید، چون کسی است که حمکت نصیبش می گردد.

التبصره لابن الجوزی ۲/۲۸۹

مقاله پیشنهادی

کرامت انسان ها نزد خدا

کرامت انسان ها نزد خدا در شریعت اسلام هیچ نژاد و زبانی از بقیه برتر …