غزوه‌ی بنی قُرَیْظه ۲: (تصمیم گیری در مورد بنی قُرَیْظه)

  • رسول الله ص دستور دادند مردان یهود که ۴۰۰ جنگجو بودند بسته شوند، ایشان تصمیم گیری در مورد آنان را به سَعْد بن مُعاذس – که رئیس قبیله اوس بود- واگذار کرد.
  • سَعْد بن مُعاذ را که در غزوه‌ی خندق مجروح شده بود، سوار بر الاغی آوردند. رسول الله ص به او فرمودند: “حکم بنی قُرَیْظه را به تو سپردم”.
  • سعدس گفت: “من اینگونه حکم می‌کنم که جنگجویانشان کشته شوند. و زنانشان به بردگی گرفته شده، و اموالشان تقسیم شود”.
  • رسول الله ص فرمودند: “در مورد آنان به حکم الله عزوجل از بالای هفت آسمان حکم نمودی”. سپس رسول الله ص حکم را در حق آنان اجرا نمودند.

مقاله پیشنهادی

ثابت نشده که عمر رضی الله عنه در دوران جاهلیت دختر خود را زنده به گور کرده باشد

ثابت نشده که عمر رضی الله عنه در دوران جاهلیت دختر خود را زنده به …