علم بی عمل

قال عبد الله بن مسعود رضی  الله عنه :
و قال: «ویل لـمن لا یعلم، ولو شاء الله لعلمه، وویل لـمن یعلم، ثم لا یعمل» .

عبدالله بن مسعود رضی الله عنه می گوید:«وای بر کسی که نمی‌داند، و اگر خدا بخواهد وی را علم می‌دهد، و وای بر آنکس که علم دارد ولی به آن عمل نمی‌کند».‏
‏«حلیه الأولیاء وطبقات الأصفیاء» أبونعیم اصفهانی

مقاله پیشنهادی

کرامت انسان ها نزد خدا

کرامت انسان ها نزد خدا در شریعت اسلام هیچ نژاد و زبانی از بقیه برتر …