علماء سوء

ﺍﻣﯿﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎﺏ
ﺭﺿﯽ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ:
‏«ﺍﺳﻼﻡ ﺭﺍ ﻟﻐﺰﺵ ﻋﻠﻤﺎ ﻭ ﺟﺪﻝﻫﺎﯼ ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﺩﺍﻧﺎ ﺑﻪ ﻗﺮﺁﻥ ﻭ ﺍﻣﺎﻣﺎﻥ ﮔﻤﺮﺍﻩ، ﻧﺎﺑﻮﺩ ﻣﯽﺳﺎﺯﺩ‏» .
“ﻣﺤﺾ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ” ‏( ۲/۷۱۷ ‏)

مقاله پیشنهادی

درسهای ابن قیم۲

پروردگار متعال بندگانش را برای به دست آوردن شناخت نسبت به خود به دو روش …