عذر تقصیر به پیشگاه قرآن

روزها، ماه ها و سالها می گذرد و عده ای حتی آیه ای از قرآن را نمی خوانند حتی ترجمه اش را !

اما جانسوزتر از همه , گروهی گم کرده راه ولی روشنفکرنما هستند!

این گروه که در میدان عقیده , هیچ گاه حلاوت و شیرینی عقیده صحیح را نچشیده اند!

و در میدان عمل هم کوچکترین قدمی برای تحکیم حاکمیت خداوند بر جهان مخلوق خویش بر نداشته اند !

راحت ترین راه را برای کسب نام و نشان برگزیده اند و آن اینکه بر موج دین گریزی و ضعف ایمان در دوران معاصر سوار شوند و جایگاه و پایگاهی در میان دین ستیزان برگزینند و مغرور و شادمان از کف زدن مریدان خود باشند!

اینها گروهی هستند که به هر قیمتی می خواهند حرفی تازه بزنند تا نامی و نشانی بیابند!

فقدان حکومت اسلامی به معنای واقعی و نداشتن ترس از مجازات اسلامی , این گروه را گستاخ تر کرده تا با زنده کردن شبهات و شکیات مخالفان دین بیش از پیش قرآن را مهجور کنند!

و جایگاه قرآن , این قانون اساسی حیات بخش جامعه اسلامی را به کنج انزوا و خلوت فردی تنزل دهند !

و این است معنای :
یا رب إن قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا ! پروردگارا ! قرآن در میان این مردم مهجور و غریب است !( فرقان۳۰)

مقاله پیشنهادی

پیش ساحر و رمال و فالگیر نروید…

پیش ساحر و رمال و فالگیر نروید… پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرماید: «مَن …