طلب علم

رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده است: «مَنْ سَلَکَ طَریقاً یَلْتَمِسُ فِیْهِ عِلْمِاً سَهَّل اللهُ لهَ به طرِیقاً إلیَ الجَنّهِ»

ترجمه: «هر کس راهی را برای جستجوی علم اختیار کند الله راه رسیدن به جنت را برایش آسان می گرداند».

[مسلم ۲۶۹۹]

مقاله پیشنهادی

و من گفتم کسی بمیرد و همتایی برای پروردگار فرا نخوانده باشد

التوحید الخالص لله تعالی عنْ شَقِیقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: النَّبِیُّ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ …