طلب علم

رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده است: «مَنْ سَلَکَ طَریقاً یَلْتَمِسُ فِیْهِ عِلْمِاً سَهَّل اللهُ لهَ به طرِیقاً إلیَ الجَنّهِ»

ترجمه: «هر کس راهی را برای جستجوی علم اختیار کند الله راه رسیدن به جنت را برایش آسان می گرداند».

[مسلم ۲۶۹۹]

مقاله پیشنهادی

کسانی که بیش از همه از گمراهی می‌ترسند، بیشتر از دیگران بر حق و هدایت ثابت قدم می‌مانند

همان کسانی که بیش از همه از گمراهی و عقب گرد می‌ترسند، بیشتر از دیگران …