شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله و روافض!! ۱

شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله در مورد روافض می فرماید: الرافضه حمیر الیهود یرکبون علیهم فی کل فتنه

ترجمه: روافض الاغ یهودیان هستند که در هر فتنه ای بر آنها سوار می شوند.

[منهاج السنه النبویه فی نقض کلام الشیعه القدریه ۱/۲۰-۲۱]

مقاله پیشنهادی

جهاد دفاع، غریزه‌ای است

جهاد دفاع، غریزه‌ای است که خداوند در وجود همهٔ جانداران از جمله انسان‌ها گذاشته است. …