شخص راسخ در علوم

دُرَرُ وَفَوائِدُ لإبْنِ قَیِّمِ الْجَوزِیَّهِ

شخص راسخ در علوم(شرعی) اگر به اندازه امواج دریا هم شک و شبهه بر او وارد شود، بازهم یقینش از بین نمیرود و شکی در او راه پیدا نمیکند.

الراسخ فی العلم لو وَرَدَتْ علیه من الشُبَه بعدد أمواج البحر ؛ ما أزالت یقینه ، و لا قدحت فیه شکًّا

مفتَاح دَارَالسَّعَادَه وَ مَنشُور وَلایَهَ العِلمِ وَالإرادَه لـــــ{ إبنُ قَیِّمِ الجَوزِیَّه } ج ۱ ص ۱۴۰

مقاله پیشنهادی

درسهای ابن قیم۲

پروردگار متعال بندگانش را برای به دست آوردن شناخت نسبت به خود به دو روش …